Euro-Clinic: karty rabatowe dla pacjentów

0
995

Euro-Clinic z Krakowa oferuje karty rabatowe dla pacjentów, którzy skorzystają z usług placówki, płacąc jednorazowo co najmniej 200 zł. Karta upoważnia do zniżki w wysokości 10 procent.

W ramach karty rabatowej można skorzystać z tańszych badań diagnostycznych – badań rezonansu magnetycznego, RTG, USG, z tańszych konsultacji specjalistycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Euro-Clinic tworzą dwa ośrodki: NZOZ Euro-Medica oraz NZOZ Euro-Diagnostyka, oferujące świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki obrazowej, rehabilitacji oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Diagnostyka obrazowa świadczona przez NZOZ Euro-Diagnostyka to badania rezonansu magnetycznego, badania RTG i USG oraz urografia. Badania RMI oferowane są w ramach kontraktu z NFZ. Wartość umowy z Funduszem na rok 2015 wynosi 661 408, 80 zł.

Euro-Medica oferuje konsultacje specjalistyczne w zakresie neurologii, neurochirurgii, reumatologii, ortopedii, nefrologii, endokrynologii i chorób wewnętrznych. Prowadzi także poradnię leczenie osteoporozy oraz medycyny pracy. Oferuje usługi rehabilitacyjne, obejmujące kinezyterapię, fizykoterapię, masaż leczniczy, terapię manualną oraz rehabilitację kończyny górnej (metoda Armeo). Usługi ambulatoryjne są wyłącznie komercyjne.

Euro-Clinic mieści się przy ulicy Pilotów 2 w Krakowie. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i diagnostyczny. Rezonans magnetyczny do pracowni diagnostyki obrazowej został zakupiony dzięki wsparciu Funduszy Unijnych.