Euro-Med: nowe usługi w placówce w Oświęcimiu

0
1036


Placówka Euro-Med, która działa od kilku miesięcy w Oświęcimiu, rozszerzyła zakres oferowanych usług o kompleksowe leczenie zaburzeń rozwoju u dzieci. Usługi są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To jedyna tego typu placówka w powiecie, gdzie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi mogą otrzymać kompleksową pomoc w ramach NFZ.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest kompleksowa rehabilitacja dzieci z tego typu zaburzeniami, podjęliśmy więc decyzję o zapewnieniu im fachowej pomocy w naszym oświęcimskim ośrodku przy ulicy Solnej 4 – mówi Marek Grodzki, prezes Grupy Medycznej Euro-Med. – Zatrudniając odpowiednich specjalistów – psychologów, psychoterapeutów, logopedów, rehabilitantów oraz terapeutów zajęciowych – pomagamy nie tylko małym pacjentom, ale również ich rodzinom – dodaje.

Grupa Medyczne Euro-Med została powołana w styczniu 2012 roku. Zrzesza cztery podmioty wykonujące działalność leczniczą: NZOZ Ośrodek Rehabilitacji, Euro-Med Sp. z. o. o., Centrum Leczenia Zimnem oraz Praw-Med. Podmioty te prowadzą w sumie 14 placówek medycznych  na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego, a także 15 placówek fizjoterapii domowej w całej Polsce. Euro-Med w Oświęcimiu oferuje usługi w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy w ośrodku dziennym.

Inicjatywa połączenia firm wiązała się z podobnym zakresem wykonywanych usług skupiającym się głównie na świadczeniach wielospecjalistycznych i szeroko pojętej rehabilitacji. Wspólne działanie Grupy ma na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń, łączne reprezentowanie przed różnymi instytucjami umożliwiające osiągnięcie szybszego i efektywnego rozwoju, a także poszerzanie wachlarza oferowanych usług. Liczba placówek Grupy systematycznie się zwiększa.

Grupa organizuje także szkolenia oraz bierze udział w programach Liczna Rodzina 3+ oraz Aktywni 60+ i oferuje uczestnikom tych programów możliwość korzystania z rabatów na usługi swoich placówek. Podjęła także aktywną współpracę z fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, dzięki czemu we wszystkich ośrodkach Grupy funkcjonuje stały punkt rejestracji dawców. Placówki Grupy oferują także pakiety i programy rehabilitacyjne.