Euroimplant: 7 mln zł na laboratorium w Kajetanach

0
832


Spółka biotechnologiczna Euroimplant zawarła z konsorcjum Banków Spółdzielczych aneks do umowy o kredyt inwestycyjny. Bank udzielił spółce dodatkowego kredytu w wysokości 7 mln zł, który będzie przeznaczony na sfinansowanie budowy i wyposażenia laboratorium naukowo-produkcyjnego w Kajetanach.

Wypłata kredytu inwestycyjnego będzie następować w kolejnych transzach od 15 stycznia do 31 stycznia 2013 roku. Kredyt będzie spłacany w 93 ratach: pierwsza rata płatna w dniu 31 stycznia 2014 roku, ostatnia – 30 września 2012 roku.

Powstające w Kajetanach laboratorium będzie mieć powierzchnię około 3800 mkw. Blisko 500 mkw. zajmą pomieszczenia banku tkanek, 1000 mkw. pracownie laboratoryjne, a 800 mkw. produkcja. Pozostała powierzchnia przeznaczona będzie na biura (ok. 800 mkw.) oraz na pokoje techniczne (ok. 700 mkw.).

Placówka powstaje od kwietnia 2011 roku. Jest budowana w ramach projektu „Laboratoria Euroimplant – wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej”. Początkowo jej uruchomienie było planowane na III kwartał 2012, a produkcja na masową skalę miała zostać uruchomiona w IV kwartale 2012. W wyniku podpisania aneksów do umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości terminy te zostały wydłużone.

Euroimplant S.A prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów. Od 29 marca 2011 spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.