Euroimplant: kolejna umowa z Centrum Badań i Rozwoju

0
816


Spółka Euroimplant podpisała kolejną umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Umowa dotyczy realizacji projektu pod  nazwą „Nanostrukturalne rusztowania o właściwościach angiogenicznych do leczenia trudno-gojących się złamań”.

Celem projektu jest opracowanie materiałów implantacyjnych. Spółka zrealizuje zadanie polegające na badaniach biologicznych i scharakteryzowaniu CaP i hybrydowych 3D skafoldów.

Głównym partnerem projektu realizowanego w ramach międzynarodowego programu ERA-NET EuroNanoMed jest Biomedical Research Networking Center in Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine z siedzibą w Barcelonie.
Projekt jest realizowany w założonym międzynarodowym konsorcjum, w której skład wchodzą oprócz spółki Euroimplant także: Hospital Pellegrin (CHU) – Bordeaux, Francja, Univesite Beardeaux Segalen – Bordeaux, Francja, Politechnika Warszawska – Warszawa, Polska, Biomedical Research Networking Center in Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine (CIBER-BBN) – Barcelona, Hiszpania.

Wartość umowy wynosi 698 400,00 zł i zostanie w całości pokryta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Termin realizacji projektu został wyznaczony na 31 grudnia 2014 roku.

Euroimplant S.A prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów.