Euroimplant poszuka inwestora branżowego

0
825


W związku z niepowodzeniem emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru spółka biotechnologiczna Euroimplant podejmie działania w celu pozyskania inwestora branżowego. Jest to konieczne ze względu na terminowe zakończenie realizacji projektu uruchomienia laboratorium produkcyjnego w Kajetanach.

Zarząd spółki przygotuje ofertę, która zostanie skierowana do potencjalnych inwestorów branżowych. Szczegóły oferty zostaną ustalone na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej 18 lipca 2012. Rada ta również uzupełni skład zarządu spółki. W tej chwili funkcję prezesa zarządu pełni Piotr Mierzejewski, wiceprezes.

Pod koniec czerwca 2012 spółka Euroimplant S.A. podpisała aneks do umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużający okres realizacji inwestycji związanej z budową nowego laboratorium. Placówka powstaje w Kajetanach pod Warszawą od kwietnia 2011 roku. Inwestycja będzie kosztować kilkadziesiąt mln zł. Ze środków PARP spółka pozyskała ponad 10 mln zł, z kredytu bankowego uruchomiono 8 mln zł.

Euroimplant S.A. działa od roku 2006. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów. Od 29 marca 2011 spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.