Euroimplant powołał Konsorcjum Naukowe

0
823

Biotechnologiczna spółka Euroimplant S.A. 10 lutego 2012 roku w Łodzi podpisała umowę o współpracy z Politechniką Łódzką i Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, na mocy której powołano Konsorcjum Naukowe. Celem Konsorcjum jest stworzenie platformy współpracy nauki z przemysłem.

Współpraca ta będzie polegać na inicjowaniu wspólnych badań naukowych, prac rozwojowych, komercjalizacji ich wyników oraz podejmowaniu wspólnych inwestycji służących potrzebom naukowym. Funkcję lidera Konsorcjum pełnić będzie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Ze strony Politechniki Łódzkiej w Konsorcjum uczestniczyć będą dwa wydziały: Mechaniczny oraz Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Do 9 marca 2012 roku członkowie Konsorcjum przygotują i złożą w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wniosek o uzyskanie statusu Krajowego Ośrodka Wiodącego KNOW w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Status ten gwarantuje specjalne dofinansowanie Ministerstwa na okres pięciu lat w wysokości do 50 mln złotych (do 10 mln zł rocznie).

Członkowie Konsorcjum planują prowadzić badania w dwóch obszarach: zastosowania komórek macierzystych w leczeniu dzieci oraz nowych technologii dla zastosowań medycznych. Ponadto celem Konsorcjum będzie prowadzenie studiów doktoranckich wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Łódzkiej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Spółka Euroimplant działa od roku 2006. Działalność firmy obejmuje projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauk biologicznych i medycznych, szczególnie medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej, toksykologii in vitro, pozyskiwania know-how, opracowywania i wprowadzania na rynek europejski nowych produktów. Wśród grup odbiorców rozwiązań projektowanych przez Euroimplant S.A. znajdują się branża medyczna, przemysł kosmetyczny a także środowiska naukowo-badawcze. Euroimplant prowadzi także inwestycję związaną z budową nowego laboratorium naukowo-produkcyjnego w Kajatanach pod Warszawą. Koszt inwestycji wyniesie 20 mln zł. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w marcu 2008 roku, a w roku 2011 – na rynku głównym GPW.