Euroimplant pozyskuje akcjonariusza

0
827

Euroimplant podpisał z inwestorem umowę, której przedmiotem jest wpłata kwoty w wysokości 500 tysięcy złotych tytułem przedpłaty na akcje spółki. Zgodnie z zapisami umowy środki miały zostać przekazane do 6 marca 2012 r. Umowa została zawarta w terminie do 30 czerwca 2012 r.

Zapisy umowy przewidują możliwość zamiany środków pozyskanych przez spółkę na akcje po cenie równej 0,25 zł za każdą akcję. Środki pozyskane w ramach umowy zostaną przeznaczone na realizację bieżącej działalności spółki.

Spółka Euroimplant S.A. działa od roku 2006. Działalność firmy obejmuje projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauk biologicznych i medycznych, szczególnie medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej, toksykologii in vitro, pozyskiwania know-how, opracowywania i wprowadzania na rynek europejski nowych produktów. Wśród grup odbiorców rozwiązań projektowanych przez Euroimplant S.A. znajdują się branża medyczna, przemysł kosmetyczny a także środowiska naukowo-badawcze. Euroimplant prowadzi także inwestycję związaną z budową nowego laboratorium naukowo-produkcyjnego w Kajatanach pod Warszawą. Koszt inwestycji wyniesie 20 mln zł. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w marcu 2008 roku, a w roku 2011 – na rynku głównym GPW.

W lutym 2012 roku Euroimplant podpisał umowę o współpracy z Politechniką Łódzką i Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, na mocy której powołano Konsorcjum Naukowe. Celem Konsorcjum jest stworzenie platformy współpracy nauki z przemysłem.