Euroimplant: rozszerzenie zakresu działalności

0
927

Spółka biotechnologiczna Euroimplant otrzymała pozytywną decyzję Ministra Zdrowia rozszerzającą zakres prowadzonej działalności Banku Tkanek o testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek tkanki tłuszczowej.

Oznacza to, że spółka rozpoczyna działalność komercyjną związaną z izolowaniem komórek macierzystych obecnych w pozyskanej tkance tłuszczowej i pełnym ich przygotowaniem do wykorzystania w układzie autologicznym (czyli w organizmie pacjenta, od którego została pobrana tkanka tłuszczowa). Jednocześnie, w oparciu o opracowane techniki i wyposażenie techniczne, rozpoczyna oferowanie usługi w postaci możliwości zamrożenia ADSC i przechowywania ich w stanie głębokiego zamrożenia do późniejszego wykorzystania. Działalność ta będzie prowadzona w laboratorium w Raszynie.

Pierwszymi odbiorcami tych usług będą gabinety medycyny estetycznej oraz instytucje prowadzące badania kliniczne w zakresie wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu takich schorzeń jak zespoły niedokrwienne, cukrzyca czy choroby Alzhaimera oraz Parkinsona. Włączenie się w nurt badań nad klinicznym zastosowaniem ADSC stanowi jeden z kierunków rozwoju spółki.

Euroimplant S.A. działa od roku 2006. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów. Od 29 marca 2011 spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na początku lipca 2012 w związku z niepowodzeniem emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru spółka zdecydowała o pojęciu działań w celu pozyskania inwestora branżowego.