Euroimplant: udział w międzynarodowym projekcie

0
1080


Spółka biotechnologiczna Euroimplant bierze udział w projekcie realizowanym w ramach międzynarodowego programu ERA-NET EuroNanoMed prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu realizowanego przez Euroimplant wynosi 180 tysięcy euro.

Celem projektu pod nazwą „Nanostrukturalne rusztowania o właściwościach angiogenicznych do leczenia trudno-gojących się złamań”, jest opracowanie materiałów implantacyjnych. Euroimplant zrealizuje zadanie polegające na badaniach biologicznych i scharakteryzowaniu CaP i hybrydowych 3D skafoldów.  Harmonogram zadań przewidzianych w projekcie do realizacji przez Euroimplant będzie obejmował okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Projekt jest realizowany w założonym międzynarodowym konsorcjum. Opracowanie nowych biomateriałów o specyficznej strukturze oraz właściwościach powierzchni niezbędnych do sterowanej regeneracji kości wymaga współpracy specjalistów z dziedziny chemii, biologii oraz inżynierii materiałowej. Angiogeniczne materiały implantacyjne mogą stanowić przełom w dziedzinie rekonstrukcji tkanki kostnej. W skład konsorcjum wchodzą: Hospital Pellegrin (CHU) – Bordeaux, Francja, Univesite Beardeaux Segalen – Bordeaux, Francja, Politechnika Warszawska – Warszawa, Polska, Euroimplant SA – Raszyn, Polska, Biomedical Research Networking Center in Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine (CIBER-BBN) – Barcelona, Hiszpania.

Eeuroimplant S.A. działa od roku 2006. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów. Od 29 marca 2011 spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na początku lipca 2012 w związku z niepowodzeniem emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru spółka zdecydowała o pojęciu działań w celu pozyskania inwestora branżowego.