Euroimplant: umowa z Lux Med

0
1028


Spółka biotechnologiczna Euroimplant S.A. zawarła umowę z Lux Med Sp. z o.o. na realizację usługi ADSC. Usługa ta polega na wykorzystaniu metody izolowania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pobranej od pacjentów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Pacjenci sieci Lux Med będą korzystać z najnowszej metody przeszczepiania swoich komórek macierzystych pobranych z własnej tkanki tłuszczowej. Nad  procesem ich izolacji czuwać będzie zespół Euroimplant S.A.

– Po naszej stronie będą zadania: odebrania ze szpitala pobranej tkanki, przewiezienie jej do naszego Banku Tkanek i Komórek, gdzie obędzie się izolacja komórek macierzystych, następnie dostarczenie ich ponownie do szpitala. Proces przeszczepienia komórek będzie się odbywał w szpitalu Lux Med – mówi Piotr Mierzejewski, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.

Euroimplant S.A. działa od roku 2006. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów. Od 29 marca 2011 spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na początku lipca 2012 w związku z niepowodzeniem emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru spółka zdecydowała o pojęciu działań w celu pozyskania inwestora branżowego.