Euroimplant: zakończenie budowy laboratorium w Kajetanach

0
894

Spółka biotechnologiczna Euroimplant zakończyła realizację projektu dotyczącego budowy i wyposażenia nowego laboratorium w Kajetanach. Inwestycja była finansowana ze środków unijnych. Powierzchnia obiektu wynosi 3800 mkw.

Prawie  500 mkw. zajmą pomieszczenia banku tkanek, 1000 mkw. pracownie laboratoryjne, a 800 mkw. produkcja. Obecnie prowadzone są prace związane z przeniesieniem kompletnej linii produkcyjnej do nowego laboratorium. W kolejnych tygodniach zostanie również przeniesione całe zaplecze administracyjne.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła kontrolę z realizacji wydatków oraz postępowań ofertowych przeprowadzonej przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Regionalną Instytucję Finansującą dla województwa mazowieckiego. Raport z przeprowadzonej kontroli dotyczącej umowy o dofinansowanie budowy oraz wyposażenia laboratorium w Kajetanach został zaakceptowany z wynikiem pozytywnym przez Fundację i tym samym projekt został ukończony.

Inwestycja związana z budową laboratorium rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku. Początkowo otwarcie jednostki był planowane na rok 2012. W wyniku podpisania aneksów do umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości termin ten został wydłużony.

Euroimplant S.A prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów. Od 29 marca 2011 spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach umów zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Euroimplant realizuje między innymi projekty dotyczące opracowania materiałów implantacyjnych.