EuroMedic Kliniki: nowy szpital w Katowicach

0
1055

Spółka EuroMedic Kliniki Specjalistyczne zbudowała nowy szpital. Placówka powstała w Katowicach. Koszt inwestycji wyniósł 30 mln z.ł. Szpital zbudowano w ciągu 10-ciu miesięcy. Placówka została wyposażona w nowoczesny system informatyczny.

Zamiast okienek z rejestracją na pacjentów czekają – infokioski, zamiast historii choroby przy szpitalnych łóżkach – lekarze z Ipadami. Pacjenci dostaną też karty magnetyczne, umożliwiające identyfikację i otwierające elektroniczną kartotekę. Wszystkie dane pacjenta, wyniki badań, przyjmowane leki i medyczne zalecenia zapisane będą wyłącznie w pamięci komputerów a lekarze na obchodzie pojawią się z ipadami.

W programie działalności medycznej kliniki przewidziano poradnictwo specjalistyczne, leczenie operacyjne w wielospecjalistycznym oddziale chirurgii krótkoterminowej oraz w ramach pełnej hospitalizacji w oddziale kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyń i okulistyki. Zapleczem diagnostycznym są pracownie diagnostyki obrazowej: rentgenowska, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, arteriografii i ultrasonografii oraz pracownie endo- i kolonoskopii.

Ośrodek charakteryzuje się też spotykanym dotychczas wyłącznie w szpitalach akademickich kompleksowym leczeniem schorzeń kardiologicznych: od poradni kardiologii, poradni leczenia nadciśnienia, zaburzeń rytmu serca, poprzez oddział kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej do kardiochirurgii. Jest to trzecie po Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Śląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach – Ochojcu takie miejsce w województwie śląskim. Kompleksowość dotyczy też chirurgii naczyniowej i okulistyki. 

W Klinice, w której zatrudnionych będzie 150 osób, będą obsługiwani pacjenci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjenci komercyjni. Ostateczny podział na oddziały i poradnie zależeć będzie od kontraktu zawartego przez placówkę z Narodowym Funduszem Zdrowia na kolejne lata. Nowy szpital powstał przy ulicy Wita Stwosza  w Katowicach. Dotychczas spółka EuroMedic Kliniki Specjalistyczne prowadziła placówkę przy ulicy Rolnej. Dysponowała kontraktem z NFZ o wartości ponad 4,6 mln zł.

Spółka EuroMedic Kliniki Specjalistyczne powstała w 2002 roku. W grupie EuroMedic z Katowic jest także EuroMedic Poland, która koncentruje się na obsłudze pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z występującym u nich zespołem CCSVI (Chronic Cerebro-Spinal Venous Insufficiency), zainteresowanych chirurgicznym zabiegiem udrożnienienia żył. Zabieg ten przeprowadzany jest w NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne w Katowicach. EuroMedic Poland  prowadzi także oddział diagnostyki przed i pozabiegowej zlokalizowany na terenie Stanów Zjednoczonych.