EuroMedic Medical Center w programie wykrywania raka płuc

0
734


EuroMedic Medical Canter z Katowic rozpoczął współpracę z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przy Programie Wczesnego Wykrywania Raka Płuc. W ramach współpracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2013 roku placówka będzie wykonywała bezpłatne badania tomografii komputerowej u osób w wieku 55-75 lat.

Badania będą wykonywane w pracowni TK EuroMedic Medical Center w Katowicach przy ulicy Kościuszki 92. Oprócz kryterium wiekowego pacjenci, którzy chcą skorzystać z badania, muszą spełniać także inne warunki. Badania są przeznaczona m.in. dla osób narażonych na ekspozycję czynników rakotwórczych, palących papierosy, z nowotworowych wywiadem rodzinnym. Oferta jest skierowana do mieszkańców Świętochłowic,  Częstochowy, Żor, Piekar Śląskich, Bytomia, Pszczyny, Myszkowa, Zawiercia i powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.

EuroMedic Medical Center świadczy usługi w zakresie leczenia szpitalnego. Placówka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 o wartości 29 653 844,75 zł. Środki te finansują leczenie w zakresie kardiologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, kardiochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz okulistyki.

Powiązana z EuroMedic Medical placówka EuroMedic Kliniki Specjalistyczne świadczy usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Oferuje także medycynę pracy oraz turystykę medyczną. Placówka mieści się przy ulicy Rolnej 18 w obiekcie wybudowanym w roku 2011. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2013 to 10 535 865,60 zł, środki przeznaczone są na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i leczenie szpitalne.