Euromedic organizatorem kursu radiologicznego

0
1178


Radiolodzy z European Society of Radiology (ESR) przy współpracy z Euromedic International 27-28 września 2013 przeprowadzą w Warszawie zaawansowany kurs radiologiczny, którego celem jest poszerzenie wiedzy lekarzy z całej Europy, w zakresie diagnostyki obrazowej,  a w szczególności technik obrazowania metodami tomografii komputerowej  i rezonansu magnetycznego.

W czasie seminarium będącego częścią programu European School of Radiology  uczestnicy będą analizować trudne przypadki diagnostyczne oraz doskonalić techniki optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów metodami TK i MR. Intencją organizatorów kursu jest umożliwienie lekarzom radiologom pogłębienia wiedzy medycznej. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów oraz warsztatów, w czasie których pod okiem doświadczonych europejskich profesorów radiologii będą omawiane trudne przypadki kliniczne. Tematem przewodnim kursu będzie wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostycznych w onkologii. W sympozjum udział wezmą lekarze radiolodzy między innymi z Litwy, Węgier, Rumunii, Turcji, Włoch, Irlandii oraz Polski.

– W diagnostyce ważny jest bezpieczny i nowoczesny sprzęt. Niemniej jednak do uzyskania wysokiej jakości diagnostyki, kluczowy jest doświadczony i odpowiednio wykwalifikowany personel, który będzie potrafił używać go z korzyścią dla pacjentów. Dlatego w Euromedic tak ogromną wagę przywiązujemy do edukacji naszych lekarzy, aby mogli jak najlepiej służyć naszym pacjentom – mówi Anna Wiczyńska-Zając, Dyrektor Operacyjny firmy Euromedic Diagnostics Polska.

Euromedic wspólnie z ESOR co roku organizują warsztaty tego typu. W ubiegłych latach odbywały się one w Padwie, Bukareszcie czy w Lizbonie. W tym roku przeprowadzone zostaną w Warszawie, w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72. Wśród zaproszonych gości oprócz lekarzy i radiologów firmy Euromedic są również wszyscy zainteresowani lekarze, radiolodzy i pracownicy służby zdrowia z wielu krajów Europy, którzy chcą zapoznać się z wiodącymi trendami w radiologii. Wśród wybitnych prelegentów znajdują się: dr n. med. Mariusz Furmanek z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA z Warszawy, dr Franz Fellner – profesor radiologii i Kierownik Zakładu Radiologii w Szpitalu Generalnym w Linz w Austrii czy np. dr José Vilar ze Szpitala Uniwersyteckiego Dr Peset w Walencji w Hiszpanii.

European School of Radiology jest instytucją, która w zakresie edukacji wypełnia misję European Society of Radiology – największego w Europie stowarzyszenia naukowego radiologów. Jednym z jej głównych celów jest ujednolicenie programu nauczania radiologii w Europie. ESOR w ramach współpracy z Euromedic International dąży do wyrównania i podniesienia standardów radiologicznych usług na całym świecie oraz pomocy młodym lekarzom w zdobyciu fachowej wiedzy w dziedzinie radiologii.

To nie pierwsza wspólna inicjatywa ESOR i Euromedic International. Współpraca owocnie przebiega już od wielu lat.