Euromedic: pierwszy PET-CT na Pomorzu Zachodnim

0
921


Na Pomorzu Zachodnim rozpoczął działalność pierwszy ośrodek PET-CT, który spółka Euromedic udostępniła chorym w ramach współpracy z marszałkowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie oraz Pomorskim Uniwersytetem Medycznym.

Ze względu na ogromne potrzeby chorych, mimo braku kontraktu z NFZ, w placówce już teraz przyjmowani są pierwsi pacjenci. Zostali oni skierowani do Ośrodka Euromedic, ponieważ musieliby tygodniami czekać na wykonanie badania w innych placówkach.

Celem współpracy obu placówek jest chęć zwiększenia dostępu pacjentów z całego terenu Pomorza Zachodniego do nowoczesnej diagnostyki oraz maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na badania. W Polsce na jeden aparat PET-CT powinno przypadać ok. 1,5 – 2 mln pacjentów. W naszym kraju takich nowoczesnych urządzeń funkcjonuje zaledwie 20, a każdy z nich przeprowadza około 20 badań dziennie.

Powstanie nowej pracowni PET-CT jest również rezultatem porozumienia, jakie zostało zawarte jeszcze w 2011 roku pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz współpracy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. n. med. Andrzeja Ciechanowicza oraz Dyrektora Szpitala – prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego.

– Dzięki inwestycji firmy Euromedic prawie 2 mln mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zyskało dostęp do badań diagnostycznych pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CT blisko swojego miejsca zamieszkania. Do tej pory była to biała plama na diagnostycznej mapie Polski. Pozostałe aparaty rozsiane są po całym kraju, dlatego do tej pory pacjenci, aby mogli mieć wykonane badanie PET-CT musieli pokonywać ponad 250 km. – mówi prof. dr hab. nauk med. Bożena Birkenfeld, konsultant województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie medycyny nuklearnej.

– Pierwsi pacjenci właśnie przeszli badania przy użyciu nowego urządzenia PET-CT. Dla jednego z nich pojawienie się sprzętu oznaczało skrócenie czasu oczekiwania na badanie aż o 2 miesiące – poinformował prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Dzięki inwestycji firmy Euromedic nie tylko nasz szpital, ale również inne jednostki w okolicy będą w stanie szybciej diagnozować pacjentów. Każde nowe urządzenie diagnostyczne w regionie oznacza radykalne skrócenie czasu oczekiwania na badanie, a więc również zwiększenie szans chorych na wyleczenie – dodaje.

Technika PET-CT służy przede wszystkim do wczesnego wykrywania zmian nowotworowych i ustalania fazy rozwoju choroby, wykluczania przerzutów, oceny żywotności komórek nowotworowych i ich rozkładu, określania miejsca biopsji oraz weryfikowania skuteczności leczenia. Ma jednak również szersze zastosowanie, może być z powodzeniem wykorzystywany w diagnostyce neurologicznej czy kardiologicznej.

Postęp technologiczny wymaga od służby zdrowia ciągłych inwestycji na szeroką skalę. Brak wystarczających środków w publicznym budżecie sprawia, że jedyną szansą na zwiększenie dostępu polskich pacjentów do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego są inwestycje prywatnych inwestorów, takich jak właśnie Euromedic, który jest pierwszym w Polsce prywatnym przedsiębiorstwem prowadzącym ośrodki diagnostyczne PET-CT.

Firma Euromedic obecnie zarządza siecią 30 centrów diagnostycznych w Polsce. Większość z nich jest ściśle zintegrowana ze szpitalami, tworząc unikalną więź współpracy z zespołami klinicznymi sektora publicznego. Ośrodki wyposażone są w najwyższej jakości sprzęt, który jest regularnie unowocześniany.

W marcu 2007 roku firma Euromedic otworzyła we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Medycyny Nukleranej na terenie Szpitala Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej. W listopadzie tego samego roku Euromedic uruchomił swój drugi ośrodek PET-CT w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie, w którym w lipcu bieżącego roku starszy sprzęt zastąpiono nowoczesnym skanerem PET-CT. Trzeci ośrodek PET-CT został otworzony w 2008 roku w Poznaniu. Euromedic prowadzi również ośrodek  PET-CT w Olsztynie.

– Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym to korzyść przede wszystkim dla pacjentów, bowiem zyskują oni wygodny dostęp do najnowszych metod diagnostyki i leczenia onkologicznego, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Beneficjentem takiej współpracy jest też cały system ochrony zdrowia w Polsce, ze względu na oszczędności wynikające z finansowania wyłącznie świadczeń medycznych, a nie wysokonakładowych inwestycji. Dodatkowo, ponieważ wczesna diagnostyka oznacza również wczesne leczenie, chorzy mają szansę szybko wrócić do normalnej aktywności zawodowej – powiedziała Anna Wiczyńska-Zając, członek zarządu firmy Euromedic.