Euromedic: współpraca z Methodist International

0
954

Pacjenci z Międzynarodowego Centrum Onkoterapii w Poznaniu, Wałbrzychu oraz w Koszalinie, na mocy umowy podpisanej przez Euromedic International z Methodist International – międzynarodowym oddziałem jednego ze szpitali w USA: The Methodist Hospital w Houston w Texasie – uzyskali szerszy dostęp do najnowocześniejszych światowych metod leczenia nowotworów.

Umowa precyzuje zasady współpracy w zakresie terapii i zarządzania. W określonych przypadkach planowanie radioterapii u chorych będzie konsultowane przy współudziale lekarzy ze szpitala w Houston. The Methodist Hospital w Houston to jeden z najwyżej notowanych w amerykańskich rankingach szpitali, a zarazem wiodący ośrodek naukowy w Stanach Zjednoczonych, z ponad 90-letnim doświadczeniem klinicznym. Polscy lekarze będą tam przechodzić specjalistyczne szkolenia, a przedstawiciele szpitala z Houston będą regularnie wizytować ośrodki radioterapeutyczne firmy Euromedic w Polsce.

Prof. Brian Butler ze szpitala The Methodist Hospital, jednocześnie jeden z najbardziej uznanych na świecie autorytetów w zakresie radioterapii, podkreśla: „The Methodist Hospital zobowiązał się do zapewnienia pacjentom Międzynarodowego Centrum Onkonterapii najnowszych światowych standardów leczenia w połączeniu z najlepszymi metodami opieki i wsparcia dla pacjentów”.

Dr n. med. Maciej Kowalski, Prezes Euromedic Onkoterapia w Polsce dodaje: „W przypadku placówek onkologicznych zarządzanie, w tym wypracowanie odpowiednich procedur, ma priorytetowe znaczenie, gdyż pozwala m.in. na efektywne planowanie terapii i skrócenie oczekiwania na leczenie, a – jak doskonale wiemy – w przypadku walki z nowotworami czas liczy się przede wszystkim. Niestety standardy obowiązujące w Polsce w wielu przypadkach uniemożliwiają rozwój placówek radioterapii”.

Pierwsze Międzynarodowe Centrum Onkoterapii powstało w połowie lutego w Wałbrzychu. W chwili obecnej działają trzy placówki, czwarta powstaje w Otwocku. Placówki są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, który również może być wykorzystany do najnowszych metod leczenia takich jak: IMRT – metody uznawanej za najbardziej zaawansowaną w precyzyjnym i oszczędzającym zdrową tkankę napromienianiu nowotworów.

Łączna liczba pacjentów leczona radioterapią w ośrodkach onkologicznych w Polsce w 2011 r. – 75 879. Według danych ESTRO i OECI radioterapia ma zastosowanie u ok. 70% pacjentów w trakcie całego przebiegu choroby nowotworowej. Oznacza to, że w najbliższych latach w Polsce, radioterapii będzie wymagało rocznie, co najmniej 100 000 chorych. W chwili obecnej napromieniowaniem leczonych jest prawie 76 000 chorych. Mimo zdecydowanej poprawy sytuacji w ostatnich latach podstawowym problemem polskiej radioterapii jest nadal ograniczona dostępność i zbyt długi okres oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie leczenia, wynikające z braków w wyposażeniu sprzętowym.

Odsetek chorych wyleczonych z choroby nowotworowej jest w Polsce wyraźnie niższy (35%) niż w krajach zachodnioeuropejskich i USA (50%), główna przyczyna to większy stopień zaawansowania choroby nowotworowej w momencie rozpoznania oraz utrudniony dostęp do specjalistycznego leczenia onkologicznego, w tym zwłaszcza do radioterapii.

Euromedic International – międzynarodowy koncern medyczny Euromedic jest obecny na polskim rynku od 12 lat. W 15 krajach Europy zarządza siecią 157 Centrów Medycznych (116 diagnostycznych, 37 laboratoriów oraz 4 centra radioterapii). Polski oddział Euromedic International odpowiedzialny za radioterapię działa pod nazwą Euromedic Onkoterapia. Firma prowadzi 3 ośrodki radioterapii w Poznaniu, Koszalinie i Wałbrzychu. W budowie jest 4. ośrodek, który powstanie w Otwocku.