Europejskie Centrum Zdrowia: pionierskie zabiegi angioplastyki

0
936


16 lipca 2013 w Pracowni Hemodynamiki Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock – Klinice Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, przeprowadzono pierwsze w Polsce zabiegi angioplastyki tętnic płucnych u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym.

Zabiegi przeprowadził zespół kardiologów z ECZ Otwock, którymi kierował prof. Marcin Kurzyna, we współpracy z radiologiem interwencyjnym prof. Radosławem Pieturą z Lublina.

Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (ang. CTEPH – chronic thromboembolic pulmonary hypertension) jest niekorzystnym zejściem ostrej zatorowości płucnej i polega na niepełnym rozpuszczeniu skrzeplin w tętnicach płucnych. Czasem bywa też nazywane przewlekłą zatorowością płucną. W CTEPH dochodzi do utrudnienia przepływu krwi przez płuca, nadmiernego wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej oraz rozwoju niewydolności prawej komory. Objawy niewydolności serca to stopniowe pogorszenie wydolności fizycznej, duszność pojawiająca się przy coraz mniejszych wysiłkach, zasłabnięcia, obrzęki kończyn dolnych oraz gromadzenie się płynu w opłucnej i otrzewnej.

Objawy utrzymującej się nietolerancji wysiłku u osoby po przebytej zatorowości płucnej są wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego, które pozwala w nieinwazyjny sposób oszacować wysokość ciśnienia w tętnicy płucnej. Jeśli badanie echokardiograficzne potwierdzi utrzymujące się nadciśnienie płucne pomimo leczenia przeciwzakrzepowego, to należy pacjenta skierować do specjalistycznego ośrodka zajmującego się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia płucnego. Tam na podstawie badań obrazowych (scyntygrafia perfuzyjna płuc, tomografia komputerowa, arteriografia płucna) oraz cewnikowania serca pacjent przechodzi procedurę kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

To właśnie leczenie kardiochirurgiczne (zabieg endarterektomii płucnej) jest najbardziej skuteczną metodą leczenia CTEPH. Jest to bardzo trudna operacja wymagająca dużego doświadczenia zespołu leczącego. W Polsce wykonywana jest w ośrodkach w Warszawie (Oddział Kardiochirurgii Szpitala Allenort Warszawa Wilanów) i Zabrzu (Śląskie Centrum Chorób Serca). Śmiertelność okołooperacyjna wynosi około 6%, ale po skutecznym zabiegu pacjenci odzyskują sprawność sprzed zachorowania.  Warunkiem umożliwiającym wykonanie zabiegu jest obecność skrzeplin w dużych naczyniach płucnych. Tętnice o średnicy kilku milimetrów często są niedostępne dla kardiochirurga.
Jednak tylko około 50% pacjentów może być leczona operacyjnie.  U pozostałych chorych stosuje się leczenie farmakologiczne, analogiczne jak w tętniczym nadciśnieniu płucnym. W warunkach polskich jest to leczenie sildenafilem. Nie jest ono niestety tak skuteczne, jak zabieg operacyjny.

Szansą dla pacjentów, którzy nie mogą być operowani jest angioplastyka tętnic płucnych, czyli popularne „balonikowanie tętnic .  Metoda ta jest od wielu lat stosowana w leczeniu choroby wieńcowej oraz miażdżycy tętnic kończyn dolnych. W płucach dotyczy naczyń o średnicy 2-6 milimetrów, których liczba dochodzi do 100 w jednym płucu. Znalezienie naczyń, które kwalifikują się do angioplastyki i dotarcie do nich cewnikiem balonowym jest nie lada wyzwaniem dla operatora. Jednorazowo nie powinno rozszerzać się więcej niż dwóch naczyń segmentowych, ponieważ grozi to obrzękiem zaopatrywanego obszaru w mechanizmie nagle zwiększonego przepływu. Pacjenci wymagają zazwyczaj kilku zabiegów dla uzyskaniu pełnego efektu leczenia. Ich wykonanie wsparła Fundacja Nadciśnienia Płucnego, kupując część sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegu.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina to centrum medyczne, w skład którego wchodzi specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej. Na terenie ECZ działa także ośrodek radioterapii.

Placówka oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z NFZ. Wartość kontraktu na rok 2013 wynosi 22 446 323,80 zł. Środki te finansują leczenie szpitalne, w takich zakresach jak: chemioterapia, kardiologia, onkologia kliniczna, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, programy lekowe, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (świadczenie w zakresie onkologii, badanie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) oraz profilaktyczne programy zdrowotne.