Europejskie Centrum Zdrowia: pozytywny wynik audytu

0
1117


Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina ponownie przeszło pozytywnie audyt badań mammograficznych. Audyt potwierdził prawidłowe wyniki wszystkich testów specjalistycznych realizowanych w ramach badania kobiet w „Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi”.

Wynika z tego, że ECZ Otwock spełnia kryteria Ministerstwo Zdrowia, NFZ oraz Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego do prowadzenia programu służącego wczesnemu wykrywania raka piersi.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock to pierwszy i jak na razie jedyny szpital onkologiczny w Polsce, w którym badania mammograficzne wykonywane są na mammografie cyfrowym Selenia Dimensions z tomosyntezą obrazu, czyli 3D. W odróżnieniu od konwencjonalnej mammografii tomosynteza umożliwia, dokładniejszy obraz oraz precyzyjniejszą ocenę granic znalezionych zmian i ich dokładną lokalizację. 

W skład Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock wchodzi specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej. Na terenie ECZ działa także ośrodek radioterapii.

Placówka oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z NFZ. Wartość kontraktu na rok 2013 wynosi ponad 22 mln zł. Środki te finansują leczenie szpitalne, w takich zakresach jak: chemioterapia, kardiologia, onkologia kliniczna, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, programy lekowe, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (świadczenie w zakresie onkologii, badanie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) oraz profilaktyczne programy zdrowotne.