eZdrowie – wkrótce prezentacja aktów wykonawczych

0
1265

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia minister Leszek Sikorski, który w dniu 24.03.2009 był gościem spotkania kierownictwa Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna, poinformował,  że wkrótce zostaną podane do publicznej wiadomości i poddane konsultacjom projekty aktów wykonawczych do ustawy o systemie informacji medycznej.

W czasie ponad godzinnej dyskusji dyrektor Centrum przedstawił główne założenia ustawy i odpowiedział na liczne pytania. Gros wątpliwości dotyczyło zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych oraz obowiązków placówek ochrony zdrowia w zakresie udostępniania danych o wykonanych usługach medycznych i wymiany dokumentacji medycznej. Zebrani dyskutowali warunki techniczne i organizacyjne takich działań jak również niezbędne inwestycje w dostosowanie systemów inforacyjnych.

Szczególną wątpliwość wzbudziła informacja, że tak rozległa statystyka medyczna i dostęp do danych ma dotyczyć także tych pacjentów, którzy finansują opiekę medyczną z innych źróeł niż Narodowy Fundusz Zdrowia. Minister Sikorski poinformował, że wszystkie wątpliwości będzie można wyjaśnić w trakcie konsultacji społecznych rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy, które zostaną podane do wiadomości w ciągu najbliższych tygodni.