Falck Medycyna: akcja edukacyjna Uczeń Ratownik

0
841


Falck Medycyna jest organizatorem innowacyjnego programu edukacyjnego pod nazwą Uczeń Ratownik. Program polega na przeprowadzaniu darmowych szkoleń w zakresie pierwszej pomocy wśród uczniów z klas IV-VI.

Szkolenia odbywają się w formie dynamicznych pogadanek, ćwiczeń oraz prezentacji w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego.

– W I edycji akcji, która rozpoczęła się 1 marca 2013 r. trwać będzie do końca bieżącego roku szkolnego, zaplanowaliśmy udział aż dziewięćdziesięciu szkół w trzydziestu powiatach. W każdej szkole przystępującej do programu do będziemy szkolić uczniów trzech klas wytypowanych przez dyrektora placówki. Do końca czerwca da to imponującą liczbę prawie 7 tysięcy młodych ludzi! – zaznacza Mikołaj Tomaszewski, ratownik Falck Medycyna.

Po trwających 5 godzin lekcyjnych zajęciach uczniowie otrzymują atrakcyjne opaski odblaskowe oraz dyplomy uczestnictwa, zaś goszczącej ratowników szkole przekazywana jest tablica pamiątkowa, zaświadczająca o uczestnictwie w programie.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia Falck Medycyna jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz pokonanie lęku przed jej udzielaniem. Szkoły objęte projektem edukacyjnym są każdorazowo typowane przez lokalne władze edukacyjne, które najlepiej znają specyfikę swojego regionu i wiedzą, które placówki edukacyjne potrzebują takich szkoleń.

Falck Medycyna działa w Polsce od 1993 roku. Prowadzi około 200 placówek własnych i współpracujących. Świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego, medycyny pracy, profilaktyki, oferuje wizyty domowe, domową opiekę pielęgniarską, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Spółka organizuje także szkolenia w udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczenie imprez masowych i transporty medyczne.