Falck Medycyna na I Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych

0
1064


Podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych, który odbył się w Krakowie, spółka Falck Medycyna przedstawiła perspektywy rozwoju systemu rendez-vous w Polsce oraz ujednolicone procedury przyjmowania wezwań i dysponowania ZRM dla dyspozytorów medycznych. Projekty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem środowiska ratowniczego.

Pierwszy z tematów obejmował gruntowną analizę wprowadzenia zespołów rendez-vous/double tier response w naszym kraju. Falck Medycyna rozważa bowiem – po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności – możliwość uruchomienia takich zespołów w ramach pilotażu. Jeżeli projekt ten zostałby zrealizowany, byłby to duży krok w kierunku unowocześnienia polskich służb ratunkowych i zbliżenia ich do standardów
zachodnioeuropejskich.

Druga prezentacja dotyczyła pracy dyspozytorów medycznych, którzy w Polsce do dnia obecnego nie są wyposażeni w żadne spójne i ujednolicone narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji. Widząc ogromną potrzebę istnienia takiego programu, Falck Medycyna powołał zespół ekspertów (na czele z dr Przemysławem Gułą, uznanym ekspertem w dziedzinie medycyny ratunkowej i katastrof), który to przygotował zestaw procedur dla dyspozytorów.  Gotowe już procedury obejmują wersję elektroniczną (do stosowania podczas przyjmowania wezwania) oraz wersję drukowaną (służącą do kształcenia ustawicznego). Dodatkowym elementem procedur opracowanych przez Falck są zasady działania centrum dyspozytorskiego w realiach zdarzenia masowego (zalecenia te, w formie eleganckiej, drukowanej książeczki zostały rozdane zainteresowanym uczestnikom kongresu).

Co ważne, spółka nie zamierza zatrzymywać tej cennej wiedzy tylko dla siebie i będzie udostępniać procedury przyjmowania wezwań i dysponowania ZRM wszystkim zainteresowanym podmiotom na zasadzie open source, z powołaniem się na źródło. W ten sposób po raz kolejny największy europejski podmiot zajmujący się ratownictwem medycznym czyni poważny wkład w merytoryczny rozwój ratownictwa w Polsce.

Wszystkie podmioty zainteresowane bezpłatnym wykorzystaniem ujednoliconych procedur przyjmowania wezwań i dysponowania ZRM dla dyspozytorów medycznych w swoich jednostkach powinny kontaktować się z zarządem Falck Medycyna (www.falck.pl).

Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce i elementem Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Firma posiada 63 stacje ratownictwa medycznego, 140 nowoczesnych ambulansów i 27 centrów medycznych. Zatrudniając 3000 osób zapewnia usługi zdrowotne dla ponad 2,5 miliona Polaków

I Kongres Ratowników Medycznych, który odbył się w dniach 11 i 12 października 2013, został zorganizowany przez Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Wojskowy Instytut Medyczny, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowską Akademię Medyczną. Spotkanie to zostało objęte patronatem  honorowym m.in. przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza