Falck Medycyna: Platforma Pomysłów i Forum dla pracowników

0
1124


Od 1 października 2013 roku Falck Medycyna udostępni swoim pracownikom Platformę Pomysłów i Forum, nowoczesne kanały komunikacji wewnętrznej. Rozwiązanie będzie oparte o funkcjonujący już w spółce system ICOR,  dzięki czemu obsługa techniczna stanie się dla użytkowników intuicyjna i nie nastręczy nieprzewidzianych trudności.

– Chcemy zapewnić naszym pracownikom możliwość swobodnej wymiany poglądów w profesjonalnej atmosferze oraz ciągłego wkładu  intelektualnego w rozwój spółki – mówi Katarzyna Czajka, prezes Falck Medycyna. – Dlatego zainwestowaliśmy w nowoczesne rozwiązania informatyczne.

PPF będzie dostępne dla pracowników Falck Medycyna po zalogowaniu się do systemu ICOR. Będzie składało się z dwóch niezależnych części: Forum (na którym będzie można podyskutować na wszystkie tematy związane nawet pośrednio z pracą w Falck) oraz z Platformy Pomysłów, która będzie służyła do proponowania managementowi firmy konkretnych rozwiązań biznesowych.

– W uproszczeniu mówiąc, jeżeli któryś z naszych pracowników zechce zorganizować drużynę Falck startującą w triathlonach, uda się na Forum i tam opublikuje stosowny post – tłumaczy Aleksander Hepner, moderator PPF. – A jeżeli inny pracownik stwierdzi, że np. dyspozytornia RTM funkcjonowałaby szybciej, gdyby zainstalować tam nowoczesne telefony z natychmiastową identyfikacją dzwoniącego oraz pamięcią wszystkich numerów z całej doby, wejdzie na Platformę Pomysłów i zasugeruje takie rozwiązanie.

Sugestie przedstawione na Platformie będą raz w miesiącu oceniane przez zarząd spółki. Po tym fakcie pomysłodawcy będą zawiadamiani, czy ich  pomysł został przyjęty do realizacji, czy na razie jest to niemożliwe. Pomysły, które przyniosą wymierne korzyści finansowe, stworzą nowe produkty biznesowe lub istotnie wpłyną na sprawność i efektywność organizacji spółki zostaną dodatkowo nagrodzone przez zarząd.

Falck Medycyna działa w Polsce od 1993 roku. Prowadzi około 200 placówek własnych i współpracujących. Świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego, medycyny pracy, profilaktyki, oferuje wizyty domowe, domową opiekę pielęgniarską, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Spółka organizuje także szkolenia w udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczenie imprez masowych i transporty medyczne. Jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce i elementem Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.