Falck Medycyna szkoli ratowników

0
1104


W kwietniu 2014 roku w Rzędkowicach  w województwie śląskim odbyła się pierwsza  edycja specjalistycznego szkolenia ratowniczego Falck SPECRAT 2014 skierowanego do ratowników medycznych oraz studentów ratownictwa medycznego. Zorganizowali je doświadczeni ratownicy-instruktorzy Falck  Medycyna dla swoich kolegów jeżdżących w ramach PRM.

Szkolenie to było wyjątkowe z uwagi na autorski program obejmujący między innymi wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu resuscytacji dzieci, tzw. trudnej intubacji, tamowania krwotoków z użyciem nowoczesnych środków hemostatycznych, postępowania z pacjentką rodzącą oraz resuscytacji świeżorodka. Obejmował także innowacyjne ćwiczenia praktyczne, które prowadzone  były z naciskiem na specyfikę pracy ratowniczego zespołu dwuosobowego.

W programie uwzględniono również elementy ratownictwa wysokościowego w  postaci nauki podstawowych technik linowych i obsługi sprzętu  alpinistycznego oraz postępowanie w zdarzeniach masowych (w oparciu o procedury przygotowane przez spółkę Falck Medycyna).

Techniki wymagające  osiągnięcia jak największego realizmu (np. odbarczanie odmy prężnej, konikopunkcja, tamowanie krwotoków czy cewnikowanie żyły pępowinowej) prowadzone były na tkankach pochodzenia zwierzęcego.

Dla uczestników warsztatów SPECRAT 2014 spółka Falck Medycyna  zorganizowała również na Skałach Rzędkowickich niezwykłe terenowe ćwiczenia nocne, które jednocześnie były formą sprawdzenia wiedzy nabytej w trakcie szkolenia. Ratownicy musieli zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez instruktorów, między innymi udzielić pomocy poszkodowanemu  po upadku z wysokości, odnaleźć i ewakuować chorego na cukrzycę alpinistę, który wpadł do jaskini, oraz poradzić sobie z poważnym  krwotokiem u drwala, którego przygniotło drzewo. Wszystko to ratownicy musieli zrobić nocą,  na nieznanym terenie, dysponując jedynie poglądowymi mapami i plecakami wyposażonymi zgodnie ze standardem zespołu P.

Za udział w SCECRAT 2014 przewidziano 21 punktów edukacyjnych. Ponieważ szkolenie cieszyło się ogromnym powodzeniem, kolejna edycja warsztatów odbędzie się w czerwcu 2014 roku.

Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce i elementem Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Firma  posiada 63 stacje ratownictwa medycznego, 140 nowoczesnych ambulansów i  27 centrów medycznych. Zatrudniając 3000 osób zapewnia usługi zdrowotne dla ponad 2,5 miliona Polaków.