Fel-Med utworzy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łodzi

0
1342

Spółka Fel-Med prowadząca ośrodki opiekuńcze planuje utworzenie nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Placówka powstanie w Łodzi, przy ulicy Krzemienieckiej, w budynku dzierżawionym od PCK. Umowa najmu zawarta została pod koniec lipca 2013 roku na 10 lat.

– Firma Fel-Med zobowiązała się do prowadzenia działalności medycznej oraz do dokonania niezbędnych inwestycji w obiekcie – mówi Stanisław Maciejewski, dyrektor Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK w Łodzi. – Musi dostosować budynek, do obowiązujących wymogów.

Budynek pozostaje pod nadzorem konserwatora zabytków. Nie był przez ostatnie 30 lat modernizowany. Dotychczas działał tutaj należący do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi szpital dermatologiczny, który przeniósł się do nowych pomieszczeń przy ulicy Hallera. Przy ulicy Krzemienieckiej szpital został zbudowany przez PCK na początku XX wieku. W okresie powojennym został znacjonalizowany. PCK odzyskał budynek w roku 1997.

Fel-Med prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy Szpitalnej oraz pod Łodzią. Działa od 10-ciu lat. Prezesem zarządu Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Fel-Med spółka z o.o. prowadzącego placówki jest Katarzyna Szefler.