Fizjoterapeuci w rejestrze podmiotów leczniczych

0
284

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek.

Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Nowe rozporządzenie uwzględnia dane, jakie powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru oraz dane, jakie powinna zawierać księga rejestrowa.

W części normatywnej usunięto datę złożenia wniosku, ponieważ wniosek składa się (wysyła) w postaci elektronicznej. Ponadto w przypadku praktyki grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej, zmieniono adres zamieszkania na adres do korespondencji.

W załączniku nr 5 do rozporządzenia, do kodów rodzajów praktyk zawodowych, dopisano praktyki zawodowe fizjoterapeutów. Ponadto dodano załącznik nr 4 do rozporządzenia, który zawiera kod Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 lutego 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 marca 2019 roku.

Czytaj także: Fizjoterapeuci będą opiniować wymagania dla podmiotów leczniczych>>>