Forum Diagnostyki Obrazowej Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej z nowym kierownictwem

0
516

Platforma ekspercka – Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej ma nowego przewodniczącego. Został nim dr n. med. Jarosław Minkowski.

W zorganizowanym 12 marca 2018 spotkaniu członków Forum nowy przewodniczący podkreślił, że niezbędny jest silny głos środowiska diagnostycznego, który uwzględniony zostanie przy mających wpływ na kształt branży projektach legislacyjnych.

Podkreślił także, że rolą Forum jest występowanie z własnymi propozycjami i projektami, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i poprawią dostęp do usług diagnostycznych. Dzięki doświadczeniom zdobytym przy skutecznym wdrażaniu innowacji, Forum powinno odegrać ważną rolę przy wprowadzaniu rozwiązań telemedycznych i IT w diagnostyce obrazowej. Dr Minkowski podkreślił, że głęboko wierzy w sens partnerstwa sektora publicznego i prywatnego.

Na spotkaniu podsumowano też działalność Forum w 2017 roku. Przypomniano o zaopiniowanych propozycjach zmian przepisów, między innymi w zakresie teleradiologii oraz o udziale przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia na temat świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W spotkaniu uczestniczył też konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej prof. dr hab. Jerzy Walecki, który podkreślił ważną rolę Forum w kształtowaniu diagnostyki obrazowej w naszym kraju.