Forum Ekonomiczne w Krynicy: rola pracodawców w ochronie zdrowia

0
1133

Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Lux Med i Pracodawcy RP  współorganizowali panel pod tytułem „Rola pracodawców w systemie zdrowia publicznego”. Jego uczestnicy próbowali odpowiedzieć między innymi na pytanie, jak w obliczu zmian demograficznych i trudności w dostępie do świadczeń medycznych pracodawcy mogą wesprzeć pracowników.

Paneliści podjęli także temat dotyczący obecnej formuły badań z zakresu medycyny pracy i spełnienia przez nią swojej roli.

Zmiany demograficzne, jakie zachodzą w naszym kraju, oznaczają, że liczba osób w wieku 60+ będzie w najbliższych latach gwałtownie rosnąć. Polacy już dzisiaj pracują bardzo długo. Jednocześnie świadomość profilaktyki zdrowotnej jest niewystarczająca, a dostęp do opieki medycznej utrudniony – przyznali uczestnicy panelu dyskusyjnego, którzy podkreślili, że w obliczu wyzwań, przed którymi stoi system opieki zdrowotnej w Polsce, warto zastanowić się, czy narzędzia profilaktyki osób aktywnych zawodowo są dzisiaj w pełni wykorzystywane.

– Regulacje dotyczące badań medycyny pracy w obecnym kształcie funkcjonują w Polsce od niemal 20 lat i niezbędna wydaje się ich rewizja. Potrzebujemy modyfikacji, których celem jest podniesienie standardów opieki nad pracownikiem poprzez opracowanie zintegrowanego modelu opieki profilaktycznej nakierowanej na wszystkie aspekty zdrowia pracowników. Badania w ramach medycyny pracy powinny umożliwiać wykrywanie chorób cywilizacyjnych powiązanych z pracą, dlatego konieczne są zmiany, które umożliwią działania profilaktyczne w tak szerokim wymiarze – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Dzisiaj coraz częściej pracodawcy gwarantują opiekę medyczną swoim pracownikom i ich rodzinom, ale wciąż dotyczy to tylko pewnej części społeczeństwa. Badania z zakresu medycyny pracy są w Polsce obowiązkowe, ale ich model jest archaiczny i nie wykorzystuje  w pełni potencjału konsultacji medycznych.

W panelu wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Pracodawców RP, Instytutu Medycyny Pracy i Federacji Porozumienie Zielonogórskie.