Forum Informatyki Medycznej 2010

0
1235

OZPPSZ został patronem honorowym Forum Informatyki Medycznej, które odbędzie się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2010r. Konferencja poświęcona będzie różnym, szeroko pojętym aspektom praktycznego wykorzystania technik informacyjnych i teleinformacyjnych w ochronie zdrowia. Celem będzie inspiracja, wymiana doświadczeń i pokazanie wynikających z tego korzyści – zarówno w procesie zarządzania jak i leczenia.

W trakcie Forum omówione zostaną prawne, organizacyjne, finansowe i medyczne aspekty i uwarunkowania efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych, telekomunikacyjnych i dziedzinowych technik cyfrowych w działających w Polsce placówkach służby zdrowia.

W programie pokazane zostaną aktualne oferty dostawców rozwiązań i główne trendy rynkowe – skonfrontowane z oczekiwaniami i wymaganiami sektora usług medycznych w naszym kraju. Zaprezentowane będą też przykłady ciekawych, użytecznych wdrożeń w Polsce i na świecie. Istotny będzie wątek dostępnych źródeł finansowania wprowadzania nowych rozwiązań – ze środków europejskich i innych.

Spotkanie kierowane jest do menedżerów opieki zdrowotnej, kadry zarządzającej placówek medycznych oraz lekarzy korzystających w praktyce z cyfrowych urządzeń diagnostycznych i rozwiązań komputerowych wspomagających proces leczenia. Obrady będą odbywać się w sesjach plenarnych oraz w panelach specjalistycznych przeznaczonych dla poszczególnych grup zainteresowanych – menedżerów, lekarzy i specjalistów IT.

Konferencji towarzyszyć będą stoiska promocyjne firm IT oferujących specjalizowane rozwiązania i narzędzia dla służby zdrowia.
Kluczowe zagadnienia

W trakcie Forum poruszone zostaną następujące bloki zagadnień i tematów:

 • polityka zdrowotna na najbliższe lata (z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Komisji Europejskiej);
 • system wymiany informacji medycznych w kraju i w Europie (przy współpracy z CSIOZ);
 • wspomaganie zarządzania placówkami służby zdrowia – od planowania do raportowania;
 • obieg i archiwizacja dokumentacji medycznej;
 • oczekiwania i potrzeby przedstawicieli służby zdrowia a możliwości ich zaspokojenia przez dostawców rozwiązań IT;
 • techniki cyfrowe w diagnostyce i przy łóżku chorego;
 • telemedycyna – perspektywy, potrzeby, możliwości zastosowań;
 • finansowanie programów rozwoju służby zdrowia – od funduszy europejskich po przekształcenia własnościowe.
 • prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej – jak to mądrze zrobić.
 • polityka informatyzacji – co zrobić, aby ustrzec sie najczęstszych błędów.
 • NFZ i e-kolejki – czy to da się rozwijać?
 • EHR czyli elektroniczny rekord pacjenta – dopuszczalne rozwiązania prawne.
 • Potencjał zebranych bilionów rekordów informacji o realizacji świadczeń – w zakresie wykorzystania do zarządzania systemem ochrony zdrowia
Wszyscy pracownicy firm członkowskich Związku korzystają z bezpłatnego udziału (tzw. Rejestracja Kwalifikowana).

 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułMinister Garbowski o VAT
Następny artykułPPP w ochronie zdrowia 2010