Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012

0
1178

17 maja 2012 roku odbędzie się drugie organizowane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ogólnopolskie spotkanie menedżerów i kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, administracji oraz IT działających w obrębie ochrony zdrowia. Celem konferencji jest omówienie zasad zarządzania placówką medyczną w obliczu zmian realiów prawnych.

Potrzeba zorganizowania forum wynika z faktu, że rok 2012 to czas bardzo intensywnych zmian w prawodawstwie dotyczącym ochrony zdrowia.. Forum przeznaczone jest dla przedstawicieli branży medycznej z całego kraju, przede wszystkim prezesów, właścicieli, dyrektorów i kierowników placówek medycznych publicznych i niepublicznych, dyrektorów zrządzających, finansowych, administracji i IT, przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji państwowych i liderów ochrony zdrowia.

Podczas forum obecnych będzie 20 wybitnych ekspertów oraz liderów branży, którzy opowiedzą jak w praktyce dostosować prowadzenie placówki do wymogów prawa obowiązującego w ochronie zdrowia. Wśród nich znajdą się między innymi: Renata Maria Jażdż-Zaleska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Adam Rozwadowski – prezes Zarządu Centrum MedycznegoEnel-Med. czy Piotr Karniej – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych. Prelekcje poprowadzą m.in.: Robert Mołdach – ekspert ochrony zdrowia, dyrektor zarządzający Pracodawców Medycyny Prywatnej, Jerzy Gryglewicz – lider Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie i Ryszard Olszanowski – Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Nowatorska formuła konferencji – podział prelekcji na ścieżki tematyczne oraz indywidualne doradztwo przy stolikach dyskusyjnych – pozwoli uczestnikom uzyskać bezpośrednią i rzetelną odpowiedź na pytania dotyczące codziennej praktyki menedżerskiej. Uczestnicy konferencji będą mogli indywidualnie skonsultować z ekspertami interpretację i stosowanie nowych, niejednokrotnie trudnych i niespójnych, przepisów.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie

http://www.forumochronyzdrowia2012.wip.pl/