Forum Medycyny Laboratoryjnej: nie dzielmy laboratoriów na prywatne i publiczne

Autor:
6 września 2017

Nie dzielmy laboratoriów na prywatne i publiczne, tylko na kompetentne i niekompetentne. Skoncentrujmy się na budowaniu i umacnianiu pozycji diagnostyki laboratoryjnej, a nie na wewnętrznych sporach – postulowali uczestnicy debaty „Jakość w laboratoriach sieciowych”, zorganizowanej przez Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Debata odbyła się 5 września 2007 roku w Krakowie w ramach XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

– Pamiętajmy, że musimy zapewnić pacjentom dostępność do pełnego zakresu diagnostyki i być przygotowani na wzrost ilości badań laboratoryjnych zlecanych w Polsce – mówił otwierając debatę Jakub Swadźba, założyciel i prezes firmy Diagnostyka, który podkreślił, że w dużych laboratoriach łatwiej osiągnąć dobrą jakość, gdyż sprawia to doświadczona kadra, nowoczesny sprzęt oraz duża ilość próbek dla poszczególnych testów, nawet rzadkich i  unikalnych.

Ważna jest też wymiana doświadczeń między różnymi placówkami, koncentracja badań ułatwiająca zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę jakości oraz wysoki stopień informatyzacji i automatyzacji procesu. Liczy się także doświadczenie specjalistów w prowadzeniu kontroli jakości.

Pod tym względem laboratoria sieciowe mają przewagę nad małymi placówkami, a od laboratoriów szpitalnych outsourcingowe różnią się tym, że łączą doświadczenie personelu obsługującego szpital z doświadczeniem osób z centrali oraz diagnostów z innych laboratoriów.

Laboratoria działające w ramach outsourcingu stanowią około 15 procent wszystkich działających w szpitalach, jest to około 150 spośród około 1000 wszystkich laboratoriów szpitalnych.

Najczęstszym powodem decyzji o outsourcingu laboratorium jest brak kadry, środków na inwestycje oraz systemu informatycznego zintegrowanego z systemem szpitalnym. Problemem laboratoriów szpitalnych  jest także zły stan pomieszczeń i aparatury, mała liczba wykonywanych badań wysokospecjalistycznych, co powoduje wysoki koszt jednostkowy takich badań, a także brak systematycznej kontroli jakości.

Ponieważ przeciętny koszt laboratorium szpitalnego stanowi około 3 procent kosztów szpitala, menedżerowie placówek nie widzą celowości ponoszenia dodatkowych wydatków na ten cel.

Rezultatem outsourcingu jest natomiast szerszy zakres badań, poprawa ich jakości, uniknięcie ciągłych przetargów i napraw sprzętu, prowadzenia szkoleń i większa możliwość rozwiązania problemów kadrowych. W laboratorium sieciowym łatwiej jest dbać o jakość, wykorzystując doświadczenie personelu placówki i  innych laboratoriów oraz doświadczenie menedżerów      sieci.

Laboratoria sieciowe oferują pacjentom badania w dobrej jakości i dobrej cenie, łatwy dostęp do pobrania materiału do badania, łatwy dostęp do wyników online, szeroki zakres badań w każdym miejscu w Polsce oraz centralny rejestr wyników wraz z bazą wyników archiwalnych.

Tomasz Anyszek z sieci Synevo podkreślił, że jakość badań zależy od kompetencji kadr, dlatego tak ważne jest szkolenie pracowników w laboratoriach sieciowych. Synevo wspiera pod tym względem diagnostów, zapewniając szkolenia i wzrost wynagrodzeń adekwatny do wzrastających kompetencji. Pracownicy mają jasno przedstawiony plan rozwoju zawodowego z określeniem wymagań i oczekiwań, otrzymują rynkowe wynagrodzenie i programy benefitowe.

Brak kadr będący problemem laboratoriów wynika między innymi z likwidacji zawodu technika diagnostyki. Wielu absolwentów studiów w tym kierunku nie podejmuje pracy w zawodzie, zbyt mała jest także liczba specjalistów, szczególnie w takich dziedzinach jak serologia czy mikrobiologa. Jest to spowodowane limitowaniem ilości miejsc dostępnych na specjalizacjach, kosztami kształcenia oraz tym, że nie zawsze pracodawcy wspierają pracowników, który się dokształcają.

W Polsce jest ponad 14 tysięcy diagnostów laboratoryjnych (dane z roku 2016) i w porównaniu do roku 2014 ich liczba wzrosła o 1085, ale tylko 21 procent z nich (3152) to specjaliści, między innymi z 13-tu dziedzin diagnostyki laboratoryjnej. Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest 2700 laboratoriów diagnostycznych, średnio na jedno laboratorium przypada pięciu diagnostów, z tego tylko jeden jest specjalistą.

Aby jakość badań była stale na wysokim poziomie musi być ustawicznie nadzorowana. Służą do tego kontrole wewnątrzlaboratoryjne oraz zewnętrzne.

- Uzyskane oceny zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w laboratoriach sieciowych w roku 2016 wykazały, że mniej niż 2 procent wyników jest wątpliwych i złych – mówiła Barbara Kopeć z Diagnostyki, przypominając, że certyfikat według normy PN-EN ISO 15189:2013 posiadają 24 laboratoria, w tym 22 prywatne, spośród nich 20 to laboratoria sieciowe.

- Oceny uzyskiwane w zewnętrznych sprawdzianach kontroli przez laboratoria sieciowe umożliwiają poprawne wnioskowanie o przyczynach błędów, a oceny uzyskane na dużej próbie dają argumenty do dyskusji z dostawcami technologii – zaznaczyła Barbara Kopeć.

Kontrolą zewnętrzną objęta jest maksymalna liczba parametrów, możliwa jest także organizacja porównań międzylaboratoryjnych dla badań nieobjętych sprawdzianami zewnętrznymi. Prowadzony jest także ranking stosowanych metod badawczych (technologii), a działania naprawcze są centralnie wdrażane i nadzorowane.

Dobre oceny zewnętrznej kontroli jakości są ważne dla pacjenta i lekarza, gdyż mogą oni wybrać dobre laboratorium i uzyskać prawidłowy wynik badania, a także dla Ministerstwa Zdrowia, gdyż umożliwiają systematyczny i ciągły nadzór nad badaniami oraz realny wzrost jakości badań w kontrolowanych laboratoriach.

Centralny Ośrodek  Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej organizuje sprawdziany tylko dla 25 procent parametrów. Laboratoria sieciowe przeprowadzają więc jeszcze inne sprawdziany. Dla 13 procent parametrów stosowane są specjalnie dedykowane sprawdziany w ramach laboratoriów własnych, dla 39 procent – stosowane są porównania międzylaboratoryjne, których organizatorem jest firma sieciowa w ramach własnych laboratoriów, a sprawdziany dla 23 procent parametrów prowadzą komercyjni organizatorzy.

Forum Diagnostyki Laboratoryjnej postuluje rozwój ośrodków badań jakości w Polsce, stały systematyczny wzrost liczby parametrów objętych kontrolą Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, utworzenie stron z publicznym dostępem do ocen uzyskiwanych w sprawdzianach oraz elektroniczny przekaz wyników do systemów informatycznych Ośrodka wraz z elektronicznym odbiorem ocen i analizami ułatwiającymi rozpoznanie przyczyn ocen wątpliwych i złych.

Uczestnicy panelu podkreślali także potrzebę wprowadzania nowych technologii, które podnoszą jakość badań, mówili o problemie braku wyceny badan laboratoryjnych, braku kontroli obowiązujących przepisów, na przykład w zakresie transportu, a także zwrócili uwagę na nierówne traktowanie podmiotów prywatnych i publicznych przez organy kontrolne.


Nie dzielmy laboratoriów na prywatne i publiczne, tylko na kompetentne i niekompetentne. Skoncentrujmy się na budowaniu i umacnianiu pozycji diagnostyki laboratoryjnej, a nie na wewnętrznych sporach – postulowali uczestnicy debaty „Jakość w laboratoriach sieciowych”, zorganizowanej przez Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Debata odbyła się 5 września 2007 roku w Krakowie w ramach XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

– Pamiętajmy, że musimy zapewnić pacjentom dostępność do pełnego zakresu diagnostyki i być przygotowani na wzrost ilości badań laboratoryjnych zlecanych w Polsce – mówił otwierając debatę Jakub Swadźba, założyciel i prezes firmy Diagnostyka, który podkreślił, że w dużych laboratoriach łatwiej osiągnąć dobrą jakość, gdyż sprawia to doświadczona kadra, nowoczesny sprzęt oraz duża ilość próbek dla poszczególnych testów, nawet rzadkich i  unikalnych.

Ważna jest też wymiana doświadczeń między różnymi placówkami, koncentracja badań ułatwiająca zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę jakości oraz wysoki stopień informatyzacji i automatyzacji procesu. Liczy się także doświadczenie specjalistów w prowadzeniu kontroli jakości.

Pod tym względem laboratoria sieciowe mają przewagę nad małymi placówkami, a od laboratoriów szpitalnych outsourcingowe różnią się tym, że łączą doświadczenie personelu obsługującego szpital z doświadczeniem osób z centrali oraz diagnostów z innych laboratoriów.

Laboratoria działające w ramach outsourcingu stanowią około 15 procent wszystkich działających w szpitalach, jest to około 150 spośród około 1000 wszystkich laboratoriów szpitalnych.

Najczęstszym powodem decyzji o outsourcingu laboratorium jest brak kadry, środków na inwestycje oraz systemu informatycznego zintegrowanego z systemem szpitalnym. Problemem laboratoriów szpitalnych  jest także zły stan pomieszczeń i aparatury, mała liczba wykonywanych badań wysokospecjalistycznych, co powoduje wysoki koszt jednostkowy takich badań, a także brak systematycznej kontroli jakości.

Ponieważ przeciętny koszt laboratorium szpitalnego stanowi około 3 procent kosztów szpitala, menedżerowie placówek nie widzą celowości ponoszenia dodatkowych wydatków na ten cel.

Rezultatem outsourcingu jest natomiast szerszy zakres badań, poprawa ich jakości, uniknięcie ciągłych przetargów i napraw sprzętu, prowadzenia szkoleń i większa możliwość rozwiązania problemów kadrowych. W laboratorium sieciowym łatwiej jest dbać o jakość, wykorzystując doświadczenie personelu placówki i  innych laboratoriów oraz doświadczenie menedżerów      sieci.

Laboratoria sieciowe oferują pacjentom badania w dobrej jakości i dobrej cenie, łatwy dostęp do pobrania materiału do badania, łatwy dostęp do wyników online, szeroki zakres badań w każdym miejscu w Polsce oraz centralny rejestr wyników wraz z bazą wyników archiwalnych.

Tomasz Anyszek z sieci Synevo podkreślił, że jakość badań zależy od kompetencji kadr, dlatego tak ważne jest szkolenie pracowników w laboratoriach sieciowych. Synevo wspiera pod tym względem diagnostów, zapewniając szkolenia i wzrost wynagrodzeń adekwatny do wzrastających kompetencji. Pracownicy mają jasno przedstawiony plan rozwoju zawodowego z określeniem wymagań i oczekiwań, otrzymują rynkowe wynagrodzenie i programy benefitowe.

Brak kadr będący problemem laboratoriów wynika między innymi z likwidacji zawodu technika diagnostyki. Wielu absolwentów studiów w tym kierunku nie podejmuje pracy w zawodzie, zbyt mała jest także liczba specjalistów, szczególnie w takich dziedzinach jak serologia czy mikrobiologa. Jest to spowodowane limitowaniem ilości miejsc dostępnych na specjalizacjach, kosztami kształcenia oraz tym, że nie zawsze pracodawcy wspierają pracowników, który się dokształcają.

W Polsce jest ponad 14 tysięcy diagnostów laboratoryjnych (dane z roku 2016) i w porównaniu do roku 2014 ich liczba wzrosła o 1085, ale tylko 21 procent z nich (3152) to specjaliści, między innymi z 13-tu dziedzin diagnostyki laboratoryjnej. Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest 2700 laboratoriów diagnostycznych, średnio na jedno laboratorium przypada pięciu diagnostów, z tego tylko jeden jest specjalistą.

Aby jakość badań była stale na wysokim poziomie musi być ustawicznie nadzorowana. Służą do tego kontrole wewnątrzlaboratoryjne oraz zewnętrzne.

– Uzyskane oceny zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w laboratoriach sieciowych w roku 2016 wykazały, że mniej niż 2 procent wyników jest wątpliwych i złych – mówiła Barbara Kopeć z Diagnostyki, przypominając, że certyfikat według normy PN-EN ISO 15189:2013 posiadają 24 laboratoria, w tym 22 prywatne, spośród nich 20 to laboratoria sieciowe.

– Oceny uzyskiwane w zewnętrznych sprawdzianach kontroli przez laboratoria sieciowe umożliwiają poprawne wnioskowanie o przyczynach błędów, a oceny uzyskane na dużej próbie dają argumenty do dyskusji z dostawcami technologii – zaznaczyła Barbara Kopeć.

Kontrolą zewnętrzną objęta jest maksymalna liczba parametrów, możliwa jest także organizacja porównań międzylaboratoryjnych dla badań nieobjętych sprawdzianami zewnętrznymi. Prowadzony jest także ranking stosowanych metod badawczych (technologii), a działania naprawcze są centralnie wdrażane i nadzorowane.

Dobre oceny zewnętrznej kontroli jakości są ważne dla pacjenta i lekarza, gdyż mogą oni wybrać dobre laboratorium i uzyskać prawidłowy wynik badania, a także dla Ministerstwa Zdrowia, gdyż umożliwiają systematyczny i ciągły nadzór nad badaniami oraz realny wzrost jakości badań w kontrolowanych laboratoriach.

Centralny Ośrodek  Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej organizuje sprawdziany tylko dla 25 procent parametrów. Laboratoria sieciowe przeprowadzają więc jeszcze inne sprawdziany. Dla 13 procent parametrów stosowane są specjalnie dedykowane sprawdziany w ramach laboratoriów własnych, dla 39 procent – stosowane są porównania międzylaboratoryjne, których organizatorem jest firma sieciowa w ramach własnych laboratoriów, a sprawdziany dla 23 procent parametrów prowadzą komercyjni organizatorzy.

Forum Diagnostyki Laboratoryjnej postuluje rozwój ośrodków badań jakości w Polsce, stały systematyczny wzrost liczby parametrów objętych kontrolą Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, utworzenie stron z publicznym dostępem do ocen uzyskiwanych w sprawdzianach oraz elektroniczny przekaz wyników do systemów informatycznych Ośrodka wraz z elektronicznym odbiorem ocen i analizami ułatwiającymi rozpoznanie przyczyn ocen wątpliwych i złych.

Uczestnicy panelu podkreślali także potrzebę wprowadzania nowych technologii, które podnoszą jakość badań, mówili o problemie braku wyceny badan laboratoryjnych, braku kontroli obowiązujących przepisów, na przykład w zakresie transportu, a także zwrócili uwagę na nierówne traktowanie podmiotów prywatnych i publicznych przez organy kontrolne.

Inne artykuły

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.06.2022

Barbara Kopeć, przewodnicząca Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej

W roku 2021 firmy tworzące Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej realizowały szereg projektów, dotyczących zagadnień istotnych dla środowiska. Dotyczyły one między innymi uprawnień opiekunów medycznych, finansowania świadczeń a także opiniowania rozwiązań legislacyjnych.

Szkolenia dla opiekunów medycznych

W czerwcu 2021 roku została wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowa podstawa nauczania opiekunów medycznych w szkołach policealnych zawierająca między innymi nauczanie pobierania krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych

Wiedząc jak trudno będzie nauczycielom w tych szkołach znaleźć materiały do nauczania w zakresie tego tematu, firmy zrzeszone w Forum zorganizowały cykl webinariów pt. „Środa z flebotomią”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem (zanotowano 200-400 uczestników każdego spotkania). Wykłady prowadzili eksperci medyczni z firm zrzeszonych w Forum. Utworzona została e-akademia zawierająca materiały szkoleniowe – w ciągu 2 tygodni zapisało się  650 osób.

Eksperci firm zrzeszonych w forum Medycyny Laboratoryjnej uczestniczyli także (już po raz trzeci) w Konferencji Opiekunów Medycznych, podczas których wygłosili wykłady.

Wsparcie inicjatywy rządowej

Z inicjatywy Forum oraz stowarzyszenia MedTech (zrzeszającego  dostawców materiałów i odczynników do badań laboratoryjnych), w celu wspierania działań informacyjnych dotyczących programu Profilaktyka 40Plus powstał portal profilaktyka40plus.com. Stanowi on wsparcie dla rządowej inicjatywy. Eksperci z firm zrzeszonych w Forum zasilili portal treścią. Prowadzony jest tam między innymi szczegółowy wykaz punktów pobrań wykonujących badania w ramach Programu, uzupełniony o godziny pracy.

Głównymi wykonawcami Programu są firmy zrzeszone w Forum, na 1712 punktów pobrań wskazanych na stronie Ministerstwa Zdrowia jako realizatorzy, ponad 600, czyli prawie jedna trzecia, to placówki  naszych członków.

Interwencje dotyczące testów

Forum interweniowało w resorcie zdrowia w sprawie testów antygenowych finansowanych przez NFZ. W rezultacie tej interwencji uzyskano taką możliwość (początkowo Ministerstwo Zdrowia wytypowało do wykonywania takich testów tylko apteki).

Interwencje dotyczyła także drastycznej obniżki ceny testów RT-PCR wykonywanych w kierunku SARS-Cov-2. Temat był także poruszany podczas obrad Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Ceny utrzymano ale uwzględniono wniosek o wprowadzenie i wycenę tego badania w trybie CITO.

Prace nad ujednoliceniem słownika

Forum współpracowało także z profesorem B. Solnicą, który powołał  zespół do prac nad ujednoliceniem słownika badań laboratoryjnych w Polsce w oparciu o międzynarodową klasyfikację LOINC. W  każdej firmie został wytypowany ekspert medyczny do przetłumaczenia fragmentu słownika  badań na język polski. Tak przetłumaczony słownik został zgłoszony do LOINC, trwają obecnie dalsze związane z tym prace.

Opiniowanie aktów prawnych

Firmy zrzeszone w Forum zaopiniowało (negatywnie)  projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej. Propozycje rozwiązań informatycznych i sprawozdawczości wobec laboratoriów medycznych  były niebezpieczne, pracochłonne i w konsekwencji bardzo kosztowne. Dzięki interwencji projekt rozporządzenia został  wycofany.

Nie udało się natomiast uzyskać wprowadzenia w życie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego zasady pracy i kadry w pracowniach transfuzjologii immunologicznej (serologii). Rozporządzenie, nad którego treścią  i zrozumieniem konieczności proponowanych zmian firmy zrzeszone Forum pracowały kilka lat, zatrzymało się na etapie konsultacji. Według resortu zdrowia prace legislacyjne zostały wstrzymane z uwagi na sprzeciw Centrów Krwiodawstwa

Przeczytaj teraz

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla nastolatków w CM Damiana

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

Centrum Medyczne Damiana oferuje cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych przeznaczonych dla nastolatków. Świadczenia są finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajęcia trwają 5 dni i obejmują zagadnienia dotyczące relacji z innymi, pogłębienia rozumienia siebie, swoich potrzeb i zasobów, bycia twórczym, a także metody odreagowania emocji, umiejętności odpoczynku i rozmowy.

Zajęcia w ramach grupy wsparcia połączone są z aktywnością artystyczną. Odbywają się w Centrum Medycznym Wałbrzyska w Warszawie.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie przychodnie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B, przy Bażantarni 8B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana. Od lipca 2021 roku działa przychodnia w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 42 B, a od kwietnia 2022 – placówka przy ulicy Lazurowej, na I piętrze centrum handlowego City Park, w warszawskiej dzielnicy Bemowo.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi także sieć placówek funkcjonujących pod marką Mind Health oferujących pomoc psychologiczną i psychiatryczną, które działają w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Toruniu.

W czerwcu 2022 do sieci dołączył dawny Mazowiecki Szpital Allenort, obecnie funkcjonujący pod nazwą Mazowiecki Szpital Mind Health.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Przeczytaj teraz

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

14 czerwca 2022 Starostwo Powiatowe w Pile oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie świadczenia usług kardiologicznych przez American Heart of Poland w szpitalu w Pile. Grupa będzie sprawować opiekę nad pacjentami w pilskiej placówce przez co najmniej 10 lat.

AHP będzie prowadzić w placówce oddział kardiologii, w planach jest jego modernizacja, zakup nowoczesnego sprzętu oraz otwarcie dwóch pracowni hemodynamiki. Zwiększy się również liczba miejsc dla pacjentów – docelowo oddział będzie dysponować 35 łóżkami, łącznie z 10-łóżkowym oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego.

10 mln zł na inwestycje

Przejęcie opieki nad oddziałem kardiologii w Pile jest kolejnym krokiem Grupy American Heart of Poland w realizowaniu misji docierania ze swoją ofertą do mieszkańców całego kraju. W północno-zachodniej Polsce Grupa jest już między innymi operatorem całego szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Jak podkreśla dyrektor medyczny Grupy Paweł Kaźmierczak, Piła jest dla American Heart of Poland bardzo ważnym ośrodkiem – biorąc pod uwagę kategorię szpitali powiatowych, jest to jedna z największych placówek w Polsce.

– Naszą dewizą jest wprowadzenie profesjonalnej kardiologii pod strzechy – podkreśla Paweł Kaźmierczak. – Dla realizacji tej misji w Pile zadeklarowaliśmy się zainwestować 10 milionów złotych w wyposażenie i rozbudowę oddziału kardiologii, dzięki czemu będziemy mogli nie tylko zapewnić jeszcze wyższy standard opieki nad pacjentami, ale również zwiększyć liczbę dostępnych w szpitalu miejsc – dodaje.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Z punktu widzenia pacjentów nie zmieni się procedura korzystania z opieki medycznej – podniesie się jej standard, nadal natomiast będzie ona świadczona w sposób bezpłatny, na podstawie kontraktu z NFZ. Już teraz pilski szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny jako dowód spełnienia najwyższych standardów leczenia.

– Wartość księgowa obecnego sprzętu, jakim dysponuje oddział kardiologii, wynosi około 5 milionów złotych. Teraz w ciągu dwóch lat zostanie zainwestowanych w oddział 10 milionów złotych. To będzie ogromny skok jakościowy, jeśli chodzi o możliwości leczenia pacjentów – wyjaśniał podczas konferencji prasowej starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Kompleksowa opieka KOS-zawał

Wśród innowacji wdrażanych przez Grupę w pilskiej placówce znajdzie się również program specjalistycznej opieki po zawale, tzw. KOS-zawał. Jest to kompleksowa oferta opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, która składa się z czterech modułów obejmujących między innymi leczenie zachowawcze i diagnostykę, leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne, rehabilitację kardiologiczną i elektroterapię oraz specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca.

– Jednym z podstawowych celów współpracy z Grupą American Heart of Poland jest pewnego rodzaju dźwignia finansowa. Mamy świadomość pewnych różnic, które oddzielają nas od szpitali o podobnym zakresie funkcjonowania – mówi Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. – Obecność Grupy pozwoli nam na skrócenie tego dystansu, między innymi za sprawą nowych inwestycji skierowanych na kardiologię, a następnie chirurgię naczyniową. – tłumaczy.

Grupa American Heart of Poland oferuje świadczenia sercowo-naczyniowe, należące do niej podmioty wykonują rocznie 47 tysięcy zabiegów wieńcowych, co plasuje Grupę na pierwszym miejscu w kraju. Rocznie we wszystkich oddziałach zarządzanych przez Grupę AHP leczonych jest ponad 120 000 chorych. Do Grupy należą również szpitale wielospecjalistyczne, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Oddział kardiologiczny Szpitala w Pile będzie już 24 tego typu ośrodkiem medycznym w kraju, zarządzanym przez Grupę American Heart of Poland.

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otworzyło nową filie – przychodnię zlokalizowaną w miejscowości Przesmyki. Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci oraz lekarza pediatry, a także z opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej. Placówka oferuje także domową opiekę pielęgniarską dla pacjentów przewlekle chorych.

Przychodnia mieści się przy ulicy 11 Listopada 13.

Przesmyki do miejscowość w powiecie siedleckim, położona około 30 km od Siedlec.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie.

Centrum prowadzi także kilkanaście filii, Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne otworzyło dom seniora

W lutym 2022 Centrum otworzyło nową przychodnię w Bielanach, w powiecie sokołowskim.

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówki prowadzi Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Paweł Żuk (prezes) oraz Artur Prusaczyk (wiceprezes).

Przeczytaj teraz

Nowe centrum medyczne Salve Medica

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

Salve Medica z Łodzi otworzyła nową przychodnię, która działa przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 1/3. Placówka oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne.

Działają tutaj poradnie – ginekologiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, urologiczna, dermatologiczna (medycyny estetycznej), a także chirurgiczna i endokrynologiczna.

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla nastolatków w CM Damiana

Salve Medica prowadzi w Łodzi przy ulicy Szparagowej 10 szpital, który oferuje świadczenia w zakresie onkologii, dermatologii, leczenia niepłodności, prowadzi laboratorium analityczne, genetyczne, histopatologiczne i seminologiczne. W lokalizacji tej działają także poradnie specjalistyczne.

Salve prowadzi także w Łodzi przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

Świadczenia oferowane w placówkach Salve są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii wspiera organizacje pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.06.2022

W czerwcu 2022 roku Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Radomskim Towarzystwem Pacjentów Onkologicznych porozumienie, na mocy którego objęło swoim patronatem Stowarzyszenie Amazonki.

Towarzystwo zostało powołane w celu niesienia pomocy osobom doświadczonym chorobą onkologiczną, zarówno pacjentom jak i ich rodzinom oraz osobom bliskim.

RCO będzie uczestniczyło w akcjach organizowanych przez Towarzystwo. Będzie również pełnić nadzór merytoryczny nad wydawanymi przez towarzystwo materiałami edukacyjnymi. Będą się także odbywały wspólnie organizowane spotkania z lekarzami w ramach dnia otwartego pod hasłem Blokujemy Raka.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Radomskie Centrum Onkologii współpracuje ze szpitalem w Wołominie

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeczytaj teraz
marmaris escort

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro