Forum Ochrony Zdrowia: tworzenie prawa wymaga koordynacji

0
1124

Pomimo że w Polsce mamy najlepsze w Europie metody tworzenia prawa, metodologia tego tworzenia nie bada wpływu nowych przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia na pacjentów.

Wynika tak z badań, które przeprowadziła Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, a których efekty zaprezentowane zostały 4 września 2013 podczas panelu odbywającego się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ocena skutków regulacji (OSR) służy do oceny wprowadzanego prawa. W badaniach przeprowadzonych przez Kancelarię uznano, że aby dokonać dobrze tej oceny należy uwzględnić 15 punktów OSR-u. Zbadano 844 ustawy i z badań tych wynikało, że ustawodawca zwrócił uwagę średnio na 4 punkty. Badania dotyczyły roku 2009, obecnie sytuacja pod tym względem nieco się poprawiła, ale w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia.

Wynika to ze słabej współpracy rządzących z tzw. światem zewnętrznym i wiążącymi się z tym brakami w zbieraniu danych. Tymczasem czerpanie wiedzy z postulatów zgłaszanych przez pacjentów i lekarzy mogłoby być źródłem przydatnej wiedzy. Źródłem takiej wiedzy mogą być organizacje pacjentów, organizacje zawodowe lekarzy, stowarzyszenia świadczeniodawców itd.

Pomimo że zasady tworzenia prawa są w Polsce najlepsze w Europie, tworzący to prawo nie stosują ich w praktyce. Parlament polski uchwala bardzo wiele nowych przepisów, z czego wynika fakt, że nie ma czasu na sprawdzanie, jak te przepisy wpłyną na tych, których bezpośrednio dotyczą. W przypadku przepisów w zakresie ochrony zdrowia najistotniejszy jest to, jak nowe regulacje wpłyną na sytuację pacjentów.

W ostatnim czasie liczba uchwalanych  ustaw nieco się zmniejszyła, co daje nadzieję na to, że parlamentarzyści będą mieli więcej czasu na dokładniejsze badanie skutków tworzonych przepisów. Pomóc im w tym może również Zielona Księga Stosowania Prawa, która przygotowywana jest przez Prezydenta RP, a która ma zostać zaprezentowana 16 września 2013 roku.

W panelu „Regulacje prawne. Koordynowane tworzenie prawa dla ochrony zdrowia” wzięli udział: Marcin Matczak, Partner z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka jako moderator oraz Chisitan Diersk, profesor Charite- Uniwersytetu Medycznego w Berlinie, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Rogowski ze Szkoły Głównej Handlowej, Grzegorz Wiaderek, prezes zarządu INPRIS Instytutu Prawa i Społeczeństwa oraz Mirosław Barszcz, były doradca Ministra Sprawiedliwości.