Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy: panel na temat ZIT-ów

0
1395

Częścią tegorocznego Forum Ekonomicznego odbywające się w Krynicy-Zdroju, jest V Forum Ochrony Zdrowia. Jeden z paneli podczas Forum będzie dotyczył prywatnego sektora ochrony zdrowia i jego współpracy z samorządem w ramach budowania systemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Panel odbędzie się 3 września w godzinach od 14.25 do 15.25. Jego partnerami są Pracodawcy RP  oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Temat dotyczący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest istotny, ponieważ ZIT-y mają zmienić mapę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce na najbliższe lata. Celem powstania tego mechanizmu jest koordynacja działań inwestycyjnych w aglomeracjach miejskich poszerzonych o  regiony funkcjonalne. ZIT objął także swym zainteresowaniem  inwestycje zdrowotne samorządów.

Przedmiotem debaty będzie rola, jaką prywatni świadczeniodawcy powinni pełnić jako partnerzy ZIT-ów i samorządu w realizacji celów zdrowotnych oraz tego, jakie ryzyko niesie ze sobą brak uczestnictwa sektora niepublicznego w tej koncepcji.

Moderatorem panelu będzie Grzegorz Ziemniak, doradca Pracodawców RP, partner, Instytutu Zdrowia i Demokracji. W panelu będą uczestniczyć: Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jerzy Stępień, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i współtwórca reformy samorządowej, Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Adam Rozwadowski, prezes Enel-Med, Jarosław Pinkas, doradca zarządu Polsko Amerykańskich Klinik Serca, Robert Mołdach, prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji, ekspert Pracodawców RP oraz Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego.

Forum Ochrony Zdrowia odbędzie się w dniach 2-4 września 2014. Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas Forum, będą dotyczyły priorytetu zdrowia w nowej perspektywie finansowej UE, roli zdrowia w gospodarce, finansowania sytemu ochrony zdrowia, pacjenta w systemie ochrony zdrowia, zdrowia publicznego oraz regulacji prawnych w ochronie zdrowia.