Forum Opieki Długoterminowej rozwija działalność

0
1069


Forum Opieki Długoterminowej, które działa od połowy 2012 roku w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej, zgromadziło już 8 podmiotów i prowadzi aktywną działalność. Celem powstania Forum było stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz wsparcie inicjatyw zmierzających do zreformowania obszaru usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

– Udało nam się zdefiniować postulaty środowiska świadczeniodawców, dotyczące między innymi istniejącej w obszarze usług opiekuńczych szarej strefy oraz ukrytych kosztów, powstających na przykład podczas leczenia szpitalnego na oddziałach internistycznych – mówi Agnieszka Szpara, wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i prezes spółki Continuum Care, która była inicjatorką utworzenia Forum.

Sukcesem Forum jest to, że temat ten został zasygnalizowany podczas obrad Komisji Trójstronnej ds. Zdrowia. Jest to także jedno z zagadnień, którego  może dotyczyć współpraca międzyresortowa (przy udziale Ministerstwa Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

– W ostatnim czasie temat opieki nad osobami starszymi został nagłośniony także dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbierała pieniądze również na ten cel – mówi Agnieszka Szpara. – To spowodowało, że temat pojawił się w mediach, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.

Zmiany systemowe, które powinny być wprowadzone w tej dziedzinie usług, mogłyby też spowodować inną organizację usług opiekuńczych i medycznych, polegającą na podejściu zintegrowanym oraz lepszym podziale pieniędzy już wydawanych w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej.