Forum Prawa Medycznego

0
1201

Forum skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli zawodów medycznych, ale do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszani są także radcowie prawni i adwokaci zainteresowani zagadnieniami prawa medycznego.

Po raz pierwszy w Krakowie spotkają trzy grupy profesjonalistów: prawników, lekarzy oraz managerów z obszaru rynku medycznego (posiadających doświadczenie w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej, indywidualnymi oraz grupowymi praktykami lekarskimi). Doświadczone grono ekspertów zagwarantuje nie tylko ciekawe i aktualne tematy wystąpień, ale także dyskusje, których celem będzie odnalezienie adekwatnych rozwiązań  do obecnej sytuacji na rynku ochrony zdrowia, co z pewnością zapewni wysoki poziom merytoryczny Forum.

Jednym z założeń Forum jest również przybliżenie racjonalnych i nowoczesnych narzędzi prawnych, jakie ustawodawca przewidział dla przedstawicieli zawodów medycznych, mających zapewnić nie tylko ramy organizacyjne dla działań służących ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, ale także zapewnić bezpieczeństwo „prawne” osobom je wykonującym.

Istotne będzie wskazanie miejsc, w których prawo nie nadąża za rozwojem tej dziedziny działalności. Organizatorzy chcą także zwrócić uwagę na rozwiązania, które wykształciła praktyka, możliwe ich ulepszenia, a także ich zróżnicowanie dopasowane do potrzeb, jakie oferuje prawo medyczne,  które zależy od wielu czynników, takich jak np. forma wykonywania praktyki czy specjalizacja.

Przewidziana podczas Forum dyskusja i wymiana poglądów będzie  poparta doświadczeniem najlepszych ekspertów w Polsce z zakresu branży prawno-medycznej.

Forum odbędzie się 7 czerwca 2013 roku w Krakowie, w Hotelu Galaxy.
Więcej szczegółów na oficjalnej stronie wydarzenia: www.legaltrendsinmedicine2013.pl