Forum Rynku Zdrowia: nie będzie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia

0
940

Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann powiedział podczas zakończonego 23 października Forum Rynku Zdrowia, że w roku 2014 nie będzie pieniędzy na wdrażanie nowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Zapowiedział natomiast rozpoczęcie prac nad ustawą o zdrowiu publicznym oraz zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej i przejście od stawki kapitacyjnej do systemu mieszanego.

Wiceminister poinformował też, że w resorcie trwają prace nad ustawą o decentralizacji NFZ. Przygotowuje się mapy potrzeb zdrowotnych, które umożliwią lepsze wykorzystanie pieniędzy między innymi z Unii Europejskiej na inwestycje w ochronę zdrowia. Sławomir Neumann zapowiedział, że parlament zajmie się w grudniu 2013 unijną dyrektywą o transgranicznej opiece medycznej. Podkreślił, że w razie skorzystania przez polskich pacjentów z leczenia za granicą NFZ zwróci pieniądze jedynie za to, za co płaci w Polsce. Nie będzie więc można otrzymać zwrotu kosztów leków, których nie ma na polskiej liście refundacyjnej, czy zabiegu, którego nie wykonuje się w polskich szpitalach. Ministerstwo Zdrowia ma w rozporządzeniu umieścić świadczenia wymagające osobnej zgody NFZ oraz przypadki, w których NFZ będzie mógł odmówić zgody na opłacenie leczenia za granicą.

Wiceminister zadeklarował, że w resorcie trwają prace nad projektem dotyczącym dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Do szerokich konsultacji projekt zostanie przedstawiony w styczniu 2014. Podkreślił też, że nowa ustawa o działalności leczniczej spowodowała większą odpowiedzialność samorządów za działalność szpitali i ich zadłużanie. Według informacji Ministerstwa Zdrowia 250 szpitali odnotowało ujemny wynik finansowy, ale została zahamowana tendencja powiększanie się strat szpitali. Do 22 października 2013 do resortu wpłynęły 32 wnioski dotyczące przekształceń szpitali ze względu na warunki, jakie narzuca ustawa.

Agnieszka Pachciarz, prezes NFZ, wspomniała o dalszych pracach nad wyceną świadczeń medycznych oraz wdrożeniem nowych koszyków świadczeń. Przypomniała też, że dzięki przeszacowaniu procedur pediatrycznych do oddziałów szpitalnych trafiło dodatkowe 140 mln zł. Obecnie trwają prace nad doszacowaniem kolejnych procedur. Przy ustalaniu wyceny NFZ bazował na danych dotyczących najczęstszych procesów terapeutyczno-diagnostycznych z 18 szpitali.  Zmiana wyceny objęła dziewięć grup świadczeń pediatrycznych, co przekłada się na około tysiąc zabiegów i procedur medycznych.