Forum Zarządzających zgromadziło prawie 400 uczestników

0
1127

24 maja 2016 w Katowicach, w Hotelu Angelo miała miejsce jedna z największych w Polsce konferencja w całości poświęcona zarządzaniu placówką medyczną. „II Ogólnopolskie Forum Zarządzających” zgromadziło blisko 400 uczestników, z którymi w trakcie 32 wykładów wiedzą podzieliło się 31 prelegentów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego, Śląska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, a także Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”. Ponadto informacje na temat Forum ukazały się w 18 branżowych portalach oraz czasopismach.

W części wystawowej uczestnicy mogli zapoznać się z rozwiązaniami dla branży medycznej 17 partnerów wydarzenia.

W trakcie otwarcia Ogólnopolskiego głos zabrały jedne z najważniejszych osób w branży medycznej: dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz, który jest prezesem zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu i członkiem zarządu Polskiej Federacji Szpitali, a także prezesem Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego oraz Krzysztof Macha, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, ekspert Pracodawców RP. Przemówienie wygłosił również Michał Podlaś, Członek Zarządu Mazowieckiego Centrum Biznesowego, który określił cele konferencji oraz poinformował o wstąpieniu do klastra Medivite, którego misją jest działanie na rzecz rozwoju placówek medycznych.

Spotkanie zainaugurowały wykłady dr Andrzeja Mądrali oraz  Krzysztofa Machy. Dr Andrzej Mądrala, który jest przewodniczącym Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, wiceprezesem OSSP oraz wiceprezesem Stowarzyszenia AMD wygłosił prelekcję pt. „Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia – sukces czy porażka?”, podczas której skupił się na obszarach działania Pracodawców RP i Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Krzysztof Macha prowadził wykład pt. „Wyzwania Medycyny, czyli zmiany, zmiany, zmiany…”. W trakcie swojego wystąpienia, członek zarządu OSSP, omówił zmiany na rynku ochrony zdrowia w Polsce w roku 2016, strukturę własności, kluczowe procesy, jak również ocenę potrzeb zdrowotnych.

W trakcie pięciu bloków programowych zostały omówione zagadnienia dotyczące między innymi możliwości aplikowania o środki UE, udostępniania EDM, zakażeń szpitalnych,  Lean Healthcare, optymalizacji kosztów funkcjonowania placówki, doboru systemów informatycznych, współpracy z personelem medycznym, wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu, wizerunku i dóbr osobistych pielęgniarek i położnych, zarządzania klientem medycznym, sprzedaży prywatnych usług, nadwykonań w kontekście likwidacji NFZ, zasad realizacji kontraktu z NFZ i kontroli świadczeniodawcy, błędów najczęściej popełnianych przez kierowników podmiotów, relacji z pacjentem i ich wpływu na wizerunek placówki, zastosowania odnawialnych źródeł energii, budowania  wizerunku placówki czy ochrony danych osobowych, turystyki medycznej, budowy profesjonalnego zespołu, efektywnego zarządzanie podmiotem, a także kreatywności w placówce medycznej.

Finałem spotkania był panel dyskusyjny pt. „Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w perspektywie zmian i reform planowanych na najbliższe lata”. Ekspertem prowadzącym był Krzysztof Macha, natomiast pozostali eksperci biorący udział w debacie to: dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz MBA Exec, dr Radosław Tymiński, dr hab. prof. nadz. Barbara Piontek, Ewa Panek oraz dr Krzysztof Nyczaj. Przewodnimi tematami dyskusji były: wzrost świadomości pacjenta – roszczenia pacjentów, procedury, perspektywa najbliższych lat, dotacje – szansa na rozwój czy walka z biurokracją, elektroniczna dokumentacja medyczna oraz rosnące koszty funkcjonowania placówek medycznych oraz rola dialogu pomiędzy organizacjami podmiotów leczniczych w celu otrzymania optymalnego balansu pomiędzy jakością świadczeń, a ceną.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, co wnioskować można z obecności blisko 400 osób. Następna edycja Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie również odbędzie się w Katowicach, a planowana jest na maj 2017 roku.

Wideorelacja z konferencji dostępna jest na stronie www.youtube.com