Fundacja Hospicjum Onkologiczne członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej

0
745

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie została członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej. Fundacja prowadzi hospicjum stacjonarne i hospicjum domowe. Oferuje rehabilitację domową i opiekę długoterminową.

Fundacja rozpoczęła działalność w roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 nastąpiła jego rozbudowa. Dziś opieką hospicjum stacjonarnego może być objętych jednocześnie 34 chorych.

Każdego roku pielęgniarki, lekarze, psycholożki, rehabilitantki obejmują fachową opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

W roku 2014 Fundacja otworzyła poradnię medycyny paliatywnej, która świadczy usługi w zakresie leczenia bólu nowotworowego oraz innych objawów nowotworowych, oferuje zabiegi przeciwbólowe i wsparcie psychologiczne.

Fundacja oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt z NFZ i dotacje z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zapewniają około 60 procent kosztów leczenia i opieki. Fundacja pozyskuje też środki dzięki ofiarności innych.

Fundacja prowadzi także centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje szkolenia dla lekarzy. Ośrodek posiada akredytację warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej do prowadzenia szkoleń dla lekarzy z zakresu medycyny paliatywnej oraz akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z medycyny paliatywnej dla lekarzy oraz staży specjalistycznych z zakresu opieki domowej i hospicjum stacjonarnego.

Siedziba Fundacji znajduje się przy ulicy Pileckiego 105 w Warszawie. Więcej informacji na stronie: www.fho.org.pl