Fundacja Hospicjum Onkologiczne: kurs dla pielęgniarek

0
881

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy organizuje kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w ramach kształcenia podyplomowego.

Kurs będzie trwał od 25 października 2015 roku  do  14 lutego 2016 roku. Wykłady odbywać się będą w weekendy w siedzibie FHO, w Warszawie przy ulicy Pileckiego 105.

Wymagania dla uczestników kursu to prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6-cio miesięczny staż w zawodzie,
                           
Zgłoszenia należy kierować  na adres:
szkolenia@fho.org.pl  do 9 października  2015 roku

Więcej informacji znajduje się na stronie www.fho.org.pl w zakładce „Szkolenia”,
lub pod nr tel.: 22 544 06 73, 607 531 922.