Fundacja Medicover przebadała 3800 uczniów

0
932


Zakończyła się trzecia i ostatnia już edycja badań, tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover w Gdyni. W sumie, w ciągu trzech lat, badaniami przesiewowymi objęto 3799 uczniów, a w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne znalazło się 570 badanych (gimnazjalistów).

W tym roku szkolnym, swój stan zdrowia sprawdziło blisko 70 procent uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych, z czego 208 znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne.

W sumie, w ciągu trzech edycji Programu PoZdro!, 3799 (63 procent) dzieci sprawdziło swój stan zdrowia, a 570 (15 procent wszystkich przebadanych) zostało zakwalifikowanych do dwuletniej i bezpłatnej specjalistycznej opieki. W trzeciej edycji programu, czyli w roku szkolnym 2015/2016, przebadanych zostało 1532 uczniów (prawie 70 procent) z 25 gdyńskich gimnazjów pod kątem wystąpienia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, z czego 208 (13,6 procent) zostanie zaproszonych do konsultacji z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów: lekarza, dietetyka, trenera i psychologa.

Poza tym od startu programu w marcu 2014, zrealizowanych zostało 21 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną, w których wzięło udział ponad 630 osób. Byli to nie tylko sami uczestnicy programu, ale także członkowie ich rodzin. W ramach szkoleń dla personelu szkół, opartych o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole) przygotowywanych i realizowanych przez Fundację Medicover, wzięło udział 61 nauczycieli z 23 gimnazjów. Zajęcia sportowe dla podopiecznych PoZdro! również cieszą się dużą popularnością – w 9 treningach wzięło udział w sumie ponad 400 osób.

– Działania mające na celu podnoszenie świadomości znaczenia zdrowego stylu życia oraz profilaktyka są jednymi z najważniejszych założeń gdyńskiego samorządu. Ideą Programu PoZdro!, podobnie jak i inicjatyw realizowanych przez Urząd Miasta Gdyni, jest budowanie wiedzy na temat zdrowia, szerzenie idei uprawiania sportu a także bezpośrednia walka z nadwagą i otyłością, które stają się plagą wśród coraz młodszej części społeczeństwa. – powiedział Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia.

– Gdynia jest pierwszym miastem na mapie zdrowia PoZdro! To tutaj rozpoczęliśmy nasz Program 3 lata temu. Przebadaliśmy prawie 3800 dzieciaków, z czego 570 zakwalifikowało się do dalszej części Programu. Zakończyliśmy już badania przesiewowe, spotkania w ramach ZOI cały czas trwają, ale to, czego nauczyli się nasi podopieczni, ich rodziny, nauczyciele i my sami pokazuje, że jesteśmy dopiero na początku bardzo długiej drogi. To od nas – dorosłych – zależy czy nasze dzieci będą mieć zdrową dorosłość. We wrześniu będziemy publikować pierwsze analizy pokazujące występowanie nadwagi i otyłości na mapie Polski: w Gdyni, wybranych dzielnicach Warszawy, Lublinie i Wrocławiu. Już widzimy, że są różnice regionalne. – mówi Kamila Szarejko, kierownik Programu PoZdro! Fundacji Medicover

Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach wszystkich trzech edycji Programu PoZdro! Fundacji Medicover wskazują, że nadwaga i otyłość występują u 20,7 procent przebadanych nastolatków (19,4 procent w III edycji), podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 17,5 procent badanych (21,7 procent w III edycji), dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 58,6 procent jego uczestników (54,1 procent w III edycji). Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 72,7 procent badanych (73,5 procent w III edycji), a nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 9,9 procent badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (9,8 procent w III edycji).

– W III edycji, 208 uczniów, czyli 13,6 procent wszystkich przebadanych, zostało zaproszonych do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). Młodzież, która znalazła się grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych w I edycji Programu, kończy 2-letni cykl, a 13 rodzin już zakończyło udział w Programie PoZdro! Efekty zdrowotne wśród uczniów są bardzo widoczne – mówi Anna Filipiak, Starsza Koordynatorka Programu PoZdro! Fundacji Medicover – Cieszę się, że młodzież ma postępy, że specjaliści coraz lepiej rozumieją potrzeby rodzin i są wstanie na nie odpowiedzieć. Od początku trwania ZOI, w kwietniu 2014, uczestnicy Programu PoZdro! odbyli 6308 indywidualnych spotkań z lekarzem, dietetykiem, trenerem oraz psychologiem.

To nie jedyne działania prowadzone przez Fundację Medicover, których celem jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki. Już w czerwcu 2016 w Gdyni powstanie Niebieskie Miasteczko, w którym dla każdego mieszkańca dostępne będą bezpłatne badania. Do Miasteczka zawita również charytatywny Rajd Rowerowy Fundacji Medicover „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”.

– W Gdyni po raz kolejny będzie miał swój finał Rajd Rowerowy pod hasłem „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 12 czerwca 2016 w niedzielę na skwer Kościuszki, gdzie każdy mieszkaniec Gdyni będzie mógł bezpłatnie sprawdzić stan swojego zdrowia oraz zasięgnąć porady specjalisty. Dodatkowo, podopieczni naszego programu będą przygotowywać zdrowe przekąski, którymi będzie się można częstować. – mówi Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover.

Wszelkie informacje o Programie „PoZdro!”, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej ZOI oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami całkowicie odmienili swój styl życia, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro

Celem Programu PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia.

Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: między innymi oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (na przykład podczas wywiadówek).

Drugim elementem programu jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką. W Gdyni, Fundacja Medicover chce przebadać 6 tysięcy uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w ciągu trzech lat. Dodatkowo, w ramach programu dostępne są także lekcje multimedialne (40 000 pakietów), które są bezpłatnie udostępniane każdej chętnej placówce oraz, również bezpłatny, poradnik PoZdro! – kompendium wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Poradnik można pobrać ze strony internetowej Programu PoZdro!

PoZdro! jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu, to około półtora tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Program Pozdro! realizowany jest w Gdyni, Warszawie, Lublinie oraz Wrocławiu.

Fundacja Medicover realizuje program PoZdro! z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.

Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.

Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, Fundacja wspiera także między innymi Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku oraz ośrodek „Ufność” w Częstochowie. W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzone są projekty takie jak Medicover Runners, czy rajd rowerowy „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”. Fundacja Medicover wydaje dwumiesięcznik pod nazwą MedMagazyn.

Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 roku i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tysiącami klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne.