Gajda-Med zapewni opiekę stomatologiczną w szkołach

0
273

Spółka Gajda-Med podpisała umowę na świadczenie usług stomatologicznych z większością szkół podstawowych oraz średnich znajdujących się na terenie gminy Pułtusk. Opieka stomatologiczna będzie prowadzona w przychodni Gajda-Med przy ulicy 3 Maja 5 w Pułtusku.

Zgodnie z ustawą z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną w szkole wykonuje świadczenia ogólnostomatologiczne i profikaktyczne dla dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Natomiast higienistka współpracuje z dentystą w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej.

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów zdecydują, czy ich dzieci będą dzieci korzystały z opieki stomatologicznej. Pełnoletni uczniowie zdecydują o tym sami. Zgodnie z przepisami zgoda musi być udzielona w formie pisemnej.

W Pułtusku Grupa Gajda-Med prowadzi oprócz przychodni także szpital powiatowy. W sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.

Czytaj także: Pułtusk: prawie 600 dzieci urodzonych w Szpitalu Gajda-Med>>>