Gdańsk: nowe usługi w Nadmorskim Centrum Medycznym

0
959


Dom Medyczny Biwakowa, należący do sieci placówek Nadmorskiego Centrum Medycznego, będzie oferować od 24 listopada 2016 roku komercyjne świadczenia w zakresie ortopedii.

Dom Medyczny Biwakowa oferuje świadczenia w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii, konsultacje specjalistyczne w zakresie chirurgii, ginekologii i położnictwa oraz rehabilitacji. Działa tutaj także Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Placówka mieści się przy ulicy Biwakowej 3 w Gdańsku-Osowej.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi jedenaście przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz przy ulicy Otomińskiej.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia.

Podstawową opieką zdrowotną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2016 ma wartość ponad 16 mln zł.

Od września 2014 w placówce przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.