Gdańsk: ośrodek opiekuńczy „Dwór Seniora” już działa

0
905

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, prowadzony przez Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska, rozpoczął działalność 1 września 2014. Na razie oferuje wyłącznie usługi w trybie dziennym. Od 15 września 2014 planowane jest rozszerzenie zakresu usług o usługi całodobowe.

Kosz pobytu dziennego przez 10 godzin (razem z posiłkami) to 100 zł. Pakiet 5-dniowy będzie kosztuje 450 zł, 10-dniowy – 800 zł.  Pobyt 20-dniowy (i koszt pobytu miesięcznego) to 1400 zł.

Opieka dzienna przeznaczona jest dla osób samotnych, także dla osób cierpiących na Alzheimera. Usługi stacjonarne skierowane będą do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku czy po pobytach szpitalnych.

Placówka zapewnia terapię zajęciową, zabiegi rehabilitacyjne, a także dodatkowo płatne konsultacje specjalistyczne – w zakresie geriatrii, neurologii, reumatologii, urologii czy psychologii.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi dziesięć przychodni, zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej. „Dwór Seniora” działa w placówce przy ulicy Abrahama.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2014 ma wartość ponad 14 mln zł.