Gdańsk: usługi opiekuńcze w Nadmorskim Centrum Medycznym

0
850

Nadmorskie Centrum Medyczne z Gdańska rozszerza zakres usług. Od 21 lipca 2014 w placówce Centrum przy ulicy Abrahama rozpocznie działalność ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”.

Placówka będzie oferowała początkowo tylko usługi w trybie dziennym (5 dni w tygodniu), a od 2 września 2014 również  w trybie całodobowym.

Kosz pobytu dziennego przez 10 godzin (razem z posiłkami) to 100 zł. Pakiet 5-dniowy będzie kosztował 450 zł, 10-dniowy – 800 zł.  Pobyt 20-dniowy (i koszt pobytu miesięcznego) to 1400 zł.

Usługi stacjonarne skierowane będą do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku czy po pobytach szpitalnych. Opieka dzienna będzie przeznaczona dla osób samotnych, także dla osób cierpiących na Alzheimera.

Placówka będzie zapewniać terapię zajęciową, zabiegi rehabilitacyjne, a także dodatkowo płatne konsultacje specjalistyczne – w zakresie geriatrii, neurologii, reumatologii, urologii czy psychologii.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi dziesięć przychodni, zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej.
Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką medyczną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2014 ma wartość ponad 14 mln zł. Środki te finansują przede wszystkim ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a także leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą, profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej (chirurgia jednego dnia).