Genomed: 4,6 mln zł przychodów za IV kwartały

0
812

Spółka Genomed, zajmująca się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną, osiągnęła w IV kwartale 2011 roku przychody w wysokości 1 461 155, 52 zł. Za cztery kwartały roku 2011 przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4 619 605,82 zł i były wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Wówczas miały one wartość 3 859 527,45 zł (wzrost o prawie 20 procent).

Wynik osiągnięty w IV kwartale 2011 był porównywalny z osiągniętym w roku 2010 w analogicznym okresie. Wówczas przychody wyniosły 1 149 914, 67 zł. Zysk netto ze sprzedaży w IV kwartale roku 2011 wyniósł 196 515,37 zł. W IV kwartale roku 2010 zysk netto ze sprzedaży miał wartość 261 490, 63 zł. Natomiast zysk netto za cztery kwartały roku 2011 wyniósł 353 656, 43 zł (rok wcześniej – 297 357, 28 zł). Jak podaje spółka w komunikacie wyniki te mają na razie charakter wstępny. Ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w roku obrotowym 2011 zostaną podane w raporcie rocznym.

W IV kwartale 2011 spółka zawarła ważne umowy, między innymi z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, której przedmiotem jest poszerzona diagnostyka molekularna genu CFTR w badaniu przesiewowym mukowiscydozy, z Narodowym Instytutem Leków na świadczenia z zakresu biologii molekularnej oraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Prognoza sprzedaży na rok 2011 została zrealizowana w 83 procentach.

Spółka Genomed S.A. zajmuje się sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz diagnostyką genetyczną. Spółka jest także pionierem w dziedzinie spersonalizowanej medycyny . W maju 2011 roku Genomed zadebiutował na NewConnect. Spółka zapowiadała, że pozyskane z tego źródła fundusze przeznaczy na zakup nowoczesnego sprzętu i rozwój technologii sekwencjonowania genomowego dla celów diagnostycznych oraz przygotowanie do ekspansji poza granice kraju. W perspektywie 5-6 lat firma planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. W perspektywie 2-3 lat planuje także wejście na rynek główny GPW.