Genomed: dodatni wynik finansowy i wzrost przychodów w 2015 roku

0
830

Spółka Genomed S.A. osiągnęła za rok 2015 dodatni wynik finansowy i wzrost przychodów o 32 procent w porównaniu do roku 2014. Na wyniki ten wpływ miał znaczący wzrost sprzedaży usług sekwencjonowania genomowego, szczególnie nowej oferty nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Genomed wykonuje obecnie test NIFTY we własnym laboratorium. Spółka rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Spółka w roku 2015 ugruntowała swoją pozycję lidera na rynku usług sekwencjonowania DNA, zarówno opartego na klasycznej technologii pierwszej generacji jak i na technologii genomowej. Realizowała także własne projekty badawczo-rozwojowe. W roku 2015 zostały wzmocnione działania w celu sprzedaży badań drogą internetową, co dało efekt w postaci wzrostu zleceń od klientów indywidualnych.

Przychody netto osiągnięte w roku 2015 przez spółkę Genomed miały wartość 9 672 402 zł, a zysk netto wyniósł – 4 140 zł.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.