Genomed: dofinansowanie strategii międzynarodowej

0
851


Spółka Genomed S.A. otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Wprowadzenie oferty innowacyjnych usług Genomed S.A. na rynek międzynarodowy”. Wysokość wsparcia wynosi 530.850,00 złotych. Środki będą pochodzić z funduszy unijnych.

Informację w tej sprawie przekazał spółce Departament Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki. Zgodnie z planami rozwoju spółka Genomed rozpoczęła w roku 2012 działania ukierunkowane na wyjście ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe, zwiększając tym samym składową przychodów z eksportu produktów i usług. Uzyskane wsparcie pokryje 75 procent kosztów uczestnictwa w wybranych międzynarodowych targach branżowych, misjach gospodarczych oraz szkoleniach omawiających różne aspekty dalszego rozszerzania działalności spółki na rynki zagraniczne.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące m.in. rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.