Genomed Europejskim Centrum Badań Nifty

0
929


Spółka Genomed S.A. podpisała 2 listopada 2015 roku aneks do umowy o współpracy partnerskiej z firmą BGI Europe A/S, europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute,  z 3 czerwca 2014. Aneks dotyczy usługowego wykonywania testu Nifty w laboratoriach Genomed S.A. dla klientów z państw Unii Europejskiej.

Test Nifty jest wykonywany w całości w laboratoriach Genomed S.A. dzięki przeprowadzonemu w tym roku transferowi technologii. Spółka jest wyłącznym wykonawcą i dystrybutorem Nifty na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Podpisanie aneksu oznacza, że próbki pozyskane przez BGI Europe także z innych krajów Unii Europejskiej, będą analizowane w laboratoriach Genomed S.A.

Nifty jest najczęściej wykonywanym nieinwazyjnym testem prenatalnym na świecie, dostępnym obecnie w 10 krajach Europy, o wysokim potencjale wzrostu sprzedaży w Polsce w związku z obserwowanym opóźnianiem macierzyństwa i wynikającym z tego wzrastającym ryzykiem nieprawidłowości chromosomowych płodu.

W czerwcu 2015 roku badanie Nifty uzyskało europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance, potwierdzający spełnienie wymagań dyrektywy 98/79/EC, dotyczącej wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.