Genomed: inwestycje w innowacyjne rozwiązania

0
1152


W II kwartale 2014 roku spółka Genomed kontynuowała prace nad rozszerzeniem swojej oferty usług opartych na sekwencjonowaniu genomowym. W czerwcu 2014 został złożony wniosek patentowy na wynalazek dotyczący wykrywania mutacji w obrębie genu NFZ1 dla grupy pacjentów z podejrzeniem choroby Recklinghausena.

Genomed jako uczestnik konsorcjum realizuje też projekt dofinansowany w ramach programu Strategmed, dotyczący diagnozy, profilaktyki terapii schorzeń neurodegeneracyjnych. Budżet projektu to ponad 20 mln zł.

W II kwartale 2014 spółka wdrażała także nieinwazyjny test prenatalny NIFTY, przeznaczony do oceny ryzyka trisomii, oparty na sekwencjonowaniu wolnego DNA płodu z krwi matki.

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2014 roku spółki Genomed wyniosły 1.464 tys. zł i były o 25 procent wyższe od przychodów osiągniętych w roku poprzednim w tym samym okresie, przy wzroście kosztów działalności operacyjnej tylko o 11 procent.

Od strony przychodowej całe I półrocze 2014 Genomed zamknął wartością 3.138 tys. zł, co daje wzrost o ponad 27 procent w porównaniu do I półrocza roku 2013.

Spółka w II kwartale 2014 zanotowała niewielką stratą na poziomie 18 tys. zł, związaną bezpośrednio z kosztami poniesionymi przy rozwoju sprzedaży nieinwazyjnego testu prenatalnego, przy czym za okres od stycznia do czerwca 2014 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 110 tys. zł, co jest znacząco lepszym wynikiem w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, w którym to zanotowano stratę.

Dobre wyniki finansowe spółki, a w szczególności wysoka EBITDA za I półrocze 2014 oku na poziomie 489 tys. zł,  są wynikiem dalszego wzrostu sprzedaży innowacyjnych usług opartych  na sekwencjonowaniu genomowym – zarówno w zakresie usług dla przemysłu i nauki, jak i diagnostycznych, mimo intensywnie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i związanych z nimi kosztów.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.