Genomed: kolejny projekt dofinansowany z funduszy unijnych

0
756


Spółka Genomed otrzyma ze środków unijnych dofinansowanie do projektu „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej” przygotowanego przez konsorcjum Polgenom, którego jest liderem, w ramach ścieżki programowej In-Tech II-go konkursu INNOTECH.

Wysokość dofinansowania wyniesie 4.648.937 złotych. Celem projektu, który zakłada ścisłą współpracę spółki z najlepszymi instytutami w dziedzinie biologii molekularnej i medycyny w Polsce, jest rozwój badań z zakresu medycyny spersonalizowanej oraz uzyskanie bazy genomowej polskiej subpopulacji kaukaskiej do celów komercyjnych.

W ramach projektu spółka będzie odpowiedzialna za sekwencjonowanie genomowe materiału genetycznego, analizę i weryfikację danych oraz tworzenie referencyjnej bazy danych genomowych.

23 sierpnia 2012 roku spółka Genomed podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 na finansowanie projektu „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej”. W przypadku tego projektu dofinansowanie wynosi 2.750.730,00 zł.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.