Genomed: korekta prognozy przychodów o 30 procent

0
861

Spółka Genomed, zajmująca się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną, skorygowała prognozę przychodów na rok 2012. Przedstawiona prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w roku 2012 w wysokości 9.874.000 zł.

Na podstawie analizy aktualnego stanu rynku i możliwości ogólnego rozwoju diagnostyki genomowej oraz przewidywań dotyczących najbliższej przyszłości w tym obszarze działalności, zarząd prognozuje osiągnięcie przez spółkę na koniec 2012 roku przychodów ze sprzedaży w kwocie 6.364.000 zł.

Zarząd spółki zaznacza, iż skorygowana prognoza przewiduje wzrost przychodów o 38 procent w porównaniu do zrealizowanych przez spółkę w roku 2011. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na korektę prognozy są opóźnienia w rozwoju technologii genomowej oraz powolny rozwój rynku i wzrostu zapotrzebowania na produkt – usługi z zakresu medycyny spersonalizowanej.

Spółka Genomed S.A. zajmuje się sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz diagnostyką genetyczną. Spółka jest także pionierem w dziedzinie spersonalizowanej medycyny . W maju 2011 roku Genomed zadebiutował na NewConnect. Spółka zapowiadała, że pozyskane z tego źródła fundusze przeznaczy na zakup nowoczesnego sprzętu i rozwój technologii sekwencjonowania genomowego dla celów diagnostycznych oraz przygotowanie do ekspansji poza granice kraju. W perspektywie 5-6 lat firma planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. W perspektywie 2-3 lat planuje także wejście na rynek główny GPW.